Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi devletin ekonomisini oldukça sıkıntıya düşürmüştü. Ordunun masraflarını devlet hazinesi tam karşılamayınca bu ihtiyacı gidermek için Galata’daki sarraflardan senet karşılığında borç almıştı. Bu borçlardan hepsi sefer tamamlanınca kuruşuna gelinceye kadar ödenmiştir. Yalnız borç alınan tüccarlardan biri devletten alacağını alamadan ölmüştü.

İslam tarihi

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın Osmanlı’yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi?

Dini Hikayeler

İmamı Azam ve Muhammed Bâkır tartışması – İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çıkıp Medine’ye ulaştığında karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer. Seyyid Muhammed Bâkır:

İslam tarihi

Allahu Teala’nın Aklı Yaratması

Dünya tarihi

Mahkeme Sonucunu Öğrenen Sokrates’in Eşi Xanthippe ve Arkadaşları

İslam tarihi

Hazret-i Ömer’e ”FARUK” lakabının verilmesinin başka bir sebebinin de şöyle olduğunu rivayet ederler: Yahudilerden birisi bir münafıkla bir  iş hakkında anlaşamayıp mahkemelik olmuşlardı. Davanın halledilmesi için

İslam tarihi

Allah kimin duasını kabul etmez?

İslam tarihi

Hz Musa yerde uzanmış, saçı sakalı toprak olmuş, başının altında kerpiç ve elbisesini örtü yapmış uyuyan birine rastlar. Manzara karşısında Hz Musa, Allah’a niyaz eder:

Dünya tarihi

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

İslam tarihi

Deccali kim öldürecek?

Dünya tarihi

Kız kulesi için anlatılan en ilginç efsane ise İmparator Kostantin ve kızına ait olanıdır:

Dini Hikayeler

Hz. Musa A.S. dedi ki: Ey soru ve hesap gününün sahibi olan Allah’ım; yapıp dizdin, neden yine bozar, yıkarsın? Cana canlar katan erler ve dişiler yaratırsın… Sonra bunları yıkar mahvedersin; neden? Hakk Teala dedi ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek

Osmanlı tarihi

4. Murad, bir gün Melek Ağa ve Musa Ağa adındaki ejderha misali iki pehlivanın birisini

İslam tarihi

Karun, sarayıyla birlikte nasıl helak oldu? ”Karun, Hz Musa’nın amcasının oğlu idi.”  Katade dedi ki: Tevrat’ı güzel okuduğundan dolayı Karun’a

İslam tarihi

Hz Adem’in yediği yasak ağaç hangi meyveydi?

Osmanlı tarihi

İran Şahı, Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne’ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Şah Kulu, Osmanlı askerindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı bir şekilde:

İslam tarihi

Kadere nasıl teslim olunur

İslam tarihi

Bir peygamber Allah Teala’ya tam elli yıl boyunca ibadet etmişti. Allah Teala ona

x