Resulullah (sav) buyurmuşlardır ki:

-Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır:

1- Cahil sofular,

2- Fasık alimler,

3- Zalim idareciler ve beyler.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi