İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Müslümanların hangisi üstündür?”

Dünya tarihi

Tapınak Şövalyeleri ile Haşhaşiler nasıl yakınlaştı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – ”Cehennem ehli beş sınıftır”

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in Son Sözleri – Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü. Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

İslam tarihi

Hz Muhammed – Sultanların kapısından uzak durun

Timur tarihi

Timur – Rum ülkesine (Anadolu’ya yöneldiğim vakit, Hz. Şeyh Yesevi hikmetlerinden bir işaret aradım ve ilk açtığım sayfada müjde veren şu dörtlüğe rastladım.

Osmanlı tarihi

Haçlı ordusu Niğbolu‘da, Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştı(25 Eylül 1396).Esirler arasında Fransız,Kont de Never(Korkusuz Jan) da bulunuyordu. Yıldırım Bayezid, Korkusuz Jan’ı fidye karşılığı serbest bırakmadan önce huzuruna alıp şunları söylemişti:

İslam tarihi

Halid bin Velid Hz, Yemame Harbi’nde iken başındaki miğferi düşman safına düşürmüş ve canını tehlikeye atarak karşı saflara dalıp miğferini alıp geri dönmüştür. Bu manzarayı görenler,

Osmanlı tarihi

Osman Gazi 1326’da öldüğünde 68 yaşındaydı. Bu sırada Bursa kuşatması devam ediyordu. Orhan Gazi babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgutalp, Saltukalp, kendi imamı Yahşi Fakih ve Çandarlı Halil ile birlikte babasının başucuna gitmiştir. Osman Gazi oğluna:

İslam tarihi

Hz Davud’un cehennem hakkındaki sözü

Osmanlı tarihi

4. Murad, Yıldırım Bayezid’in kabrini tekmelemiş midir? – Sultan Murad, İznik üzerinden gittiği Bursa gezisi sırasında atalarının kabirlerini de ziyaret ediyor. Biliyorsunuz orada ilk altı padişahın kabri vardır. Yıldırım Bayezid’in türbesine girince

İslam tarihi

Sabredenlere dünya ve Ahiret hayatları için 10 fayda vardır – İmam Gazali

Selçuklu tarihi

Melikşah nasıl öldürüldü?

Osmanlı tarihi

Anadolu Kazaskeri ve ünlü bilgin Kemal Paşazade’nin atının ayağından sıçrayan çamurlar Padişah’ın kaftanını kirletti. Kemal Paşazade mahcup oldu, korktu ve ne diyeceğine şaşırdı. Onun bu halini gören padişah tebessümlü  bakışlarla süzdükten sonra şöyle teselli etti:

İslam tarihi

Hz İsa bin Meryem bebek iken konuştuğunu söyledikten sonra

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

Selçuklu tarihi

Selçuklu Veziri Nizamülmük’ü, Haşhaşiler mi öldürdü?

Selçuklu tarihi

Alparslan’ın mezar taşında yazan yazı

İslam tarihi

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

x