İslam tarihi

İsa (a.s) zamanında üç kimse yolculuk yapıyorlardı, yolda bir hazine buldular; hazineyi paylaşmadan önce:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ın lanetine uğrayan altı kişi vardır:

İlginç Bilgiler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

Selçuklu tarihi

Tuğrul Beg, Halifeyi Şii Büveyhoğllarından nasıl kurtardı? Nizamiye medreseleri niçin kurulmuştur?

Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

İslam tarihi

Hz Musa, yolda bir çobanla karşılaştı. Çoban, ”Ey Allah’ım neredesin” diyordu. ”Senin kulun olayım, elbiseni yıkayayım, çarığını dikeyim, elini ayağını öpeyim.” diyordu. Musa: ”Kime söylüyorsun bu sözleri?” diye sordu.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Muaz bin Cebel’e nasihati

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dâbbetü’l-Arz, beraberinde Süleyman’ın -aleyhisselâm- mührü ve Mûsâ’nın -aleyhisselâm- 

İslam tarihi

Alimlerden biri İblis’e: ”İnsanoğluyla nasıl oynadığını bana göster” der. İblis:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Beş şey vardır ki, bunlarla imtihan olunursanız ve bunlar size yanaşırsa onlara bulaşmanızdan Allah’a sığınırım.

İslam tarihi

Hz Musa Allah Teala’ya: ”Ey Allah’ım, kulların arasındaki dostlarını bana göster ki onları senin için seveyim” der.

Dini Hikayeler

Hz İbrahim ve Oğlu İsmail

İslam tarihi

Allah (c.c) onların putlara bakışını şöyle ifade etmiştir: ”Biz bunlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz,” (Zümer 3) derler. Onlar putlar hakkında şöyle diyorlardı:

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Eyyub’e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti:

Türk tarihi

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar? – Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine

İslam tarihi

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

İslam tarihi

Hz İbrahim ölüm meleğine şöyle der: ”Ey ölüm meleği, facir birinin ruhunu kabzetme anındaki yüzünü bana gösterebilir misin?” Ölüm meleği: ”Peki sen buna dayanmaya güç yetirebilir misin?” Hz İbrahim: ”Evet, dayanabilirim” der. Bunun üzerine Azrail

Dünya tarihi

Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa nasıl çalışıyordu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.” Ashab-ı Kiram sordular: ”Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?” Şöyle buyurdu:

İslam tarihi

Hükümdarlardan uzak durun – Hz Muhammed (s.a.v)

x