İslam tarihi

Firavun’un katına çıktıklarında Hz. Musa’yı onun kucağına koydu. Kucağına oturmaktayken Musa, Firavun’un sakalını tuttu. Öfkelenen Firavun onu yere bıraktı. Allah’ın düşmanı fesatçılar: -‘Allah’ın, peygamber Hz İbrahim’e verdiği sözü biliyor musun?

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamette en kötü kimse ve en iyi kimse

Osmanlı tarihi

4. Murad’ın devleti soyanlara, rüşvet alanlara verdiği cezalar… – Maaşlarını almak için İstanbul’a gelen sipahilerin ulufelerinin, Gümrük Emini Mehmet Çavuş’un yolsuzluğu yüzünden ödenemediği öğrenilince adı geçen görevlinin Bab-ı Hümayun önünde başı

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Hangi amel Allah’a sevimlidir?”

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – En büyük 3 günah

İslam tarihi

Cehennemin yedi kapısından kimler girecek?

İslam tarihi

“Şimdi Kadınlar Gibi Ağlamak Yaraşır!”

Moğol tarihi

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

Göktürk Tarihi

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı? Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Osmanlı tarihi

Avustralya’ da yaşayan 2 Osmanlı askeri Avustralya’ ya nasıl savaş açtı?

Dünya tarihi

Tolstoy’un hayatı sorgulatacak 17 sözü:

Osmanlı tarihi

Selanik Alatini Köşkü’nde tutuklu bulunan Abdülhamit’in, Balkan Savaşı’nın tüm hızıyla devam ettiği bir zamanda, bir gece yarısı kapısı çalınır. Gelen muhafız komutanı Rasim Bey’dir. Mahzun ve perişan haldeki Rasim Bey:

İslam tarihi

Hz Adem: ”Ya Rabbi, İblis’i bana musallat ettin ama ben ondan ancak senin yardımınla kurtulabilirim” der. Bunun üzerine Allah Teala: ”Doğan her çocuğa bir melek tayin ediyorum” der. Hz Adem: ”Fazlasını istiyorum” deyince

Osmanlı tarihi

Aşıkpazede’ye göre Yavuz daha Trabzon’da vali iken bir gün aniden İran’a gider. Kendisi bir derviş  kılığındadır. Bulunduğu handa satranç oyunu ile kısa zamanda isim yapar. Şah İsmail de güzel santranç bilmektedir. Yavuz’un iyi santranç bildiği şahın kulağına gidince,

Dünya tarihi

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ye’cüc bir ümmettir. Me’cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli silahlı bin erkek görmeden ölmez.” Dedim ki: ”Ey Allah Resülü! Onları bize anlatır mısın?” Şöyle buyurdu:

İslam tarihi

Ebu Cehil nasıl öldürüldü? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

Dini Hikayeler

İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş

Ünlülerden sözler

Sadi Şirazi Sözleri

x