Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki: | Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Şüphesiz Allah üç şeyi kendi...

Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki:

-

Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki: ”İzzetim ve Celal’im Hakk’ı için cimri olan kişi senden (senin içine giremeyecek ve oradanda) beni göremeyecektir. Deyyus olan kişi senin kokunu koklayamayacaktır.

Ramuz’ül E Hadis

Mutlaka Okumalısınız

x