Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi yed-i kudreti ile yarattı. Ona (Firdevs’e) dedi ki: ”İzzetim ve Celal’im Hakk’ı için cimri olan kişi senden (senin içine giremeyecek ve oradanda) beni göremeyecektir. Deyyus olan kişi senin kokunu koklayamayacaktır.

Ramuz’ül E Hadis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed (sav) - Kıyamette Kabe'ye doğru savaşmak kastıyla gelen ordu nasıl helak olacak?
Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Bir takım...
Read more
Türk kelimesi ilk olarak hangi kaynaklarda geçer? - Ahmet Taşağıl
Türk kelimesini ilk olarak Çin...
Read more
Harun Reşit ve Behlül Dânâ arasındaki tartışma
Harun Reşit, kendisini sık sık...
Read more
Melek ile Balık
Vaktiyle bir müminle kafir beraberce...
Read more
İbrahim bin Edhem padişahlığını bırakıp neden derviş oldu?
İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin...
Read more
Timur'un Osmanlı'ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? - İlber Ortaylı
Evet, bu bence ne stratejidir,...
Read more
İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? - İlber Ortaylı
Hayır, İstanbul esasen kara savaşıyla...
Read more
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa. Sonra bir demirden halka temin edip...
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir...
Read more
Hz Muhammed (sav)'in Necaşi'ye gönderdiği mektup
Beyhaki ''ed-Delail'' adlı eserinde ''Peygamber'in...
Read more
Gazneli Mesud'un Selçuklular hakkındaki sözü
Gazneli Mesud ordusuyla Merv’e doğru...
Read more
Peygamberleri olan Hanzala bin Safvan’ı şehit edip kuyuya atan Ress kavmi nasıl helak edildi?
Yüce Allah Furkan suresinde konuyla...
Read more
Samiri'nin çocukluğu
Firavun'un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun...
Read more
4 oğlunu şehid veren kadın sahabe
Kadın sahabilerden Hansa hatun güzel...
Read more
Osmanlı Devleti'nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan unsurlar :
-Coğrafi konumu-İskan politikası (Fethedilen yerlere...
Read more
Hz Ali ile Üzüm Hikayesi
Hz. Ali bir Hristiyana misafir...
Read more
Kuran'da Hz Meryem için neden 'Ey Harun'un kızkardeşi deniliyor?'
Resululah beni (Arabistan'ın güneybasında tarihi...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti – Tabut İşkencesi
Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence...
Read more
Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa'ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını emreder. Bunu duyan vezir Ali Paşa
Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği...
Read more
Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında geçen tartışma - Müzekkin Nüfus
Hz Mikail ve Hz Cebrail...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v)'in tercih ettiği şey
''Rabbimin katından biri (bir melek)...
Read more
Timur'un 3 yıllık İran seferi sırasında neler yaşandı?
Meşhur bir üç yıllık İran...
Read more
Cengiz Han Buhara'daki Büyük Cami'ye girdiğinde ne yaptı? Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cengiz Han Buhara'nın merkezine gelince büyük camiye doğru gitti ve bunun
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cengiz...
Read more
İbn Kemal'in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim'in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara ''atanızı mı çok seversiniz yoksa
Kaynağın ifadesine göre Selim, diğer...
Read more
Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması
Fahreddîn-i Râzî, Herat ve civarında...
Read more
Kazım Karabekir - Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Katliamları:
"Askerimizin Erzincan'a girmesini müteakip bizzat...
Read more
Hz Şuayb'in peygamber geldiği Medyen kavmi neden helak oldu?
Yüce Allah (onların helak ediliş...
Read more
İlber Ortaylı'ya Fatih Sultan Mehmed hakkında sorulan bazı sorular ve Ortaylı'nın cevapları:
200-300 bin diyen de var,...
Read more
Cengizhan'ın Otrar olayından sonraki konuşması
Osman Turan, İbn-i Bibi'yi kaynak...
Read more
İbrahim Bin Edhem Sözleri
İbrahim bin Edhem Hazretleri şöyle...
Read more
Kuran'da İnsandan üstün varlıklar var mı?
Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık....
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code