Hz Muhammed (sav) - Devlet malı çalmanın cezası, savaşta ölse bile yeri cehennemdir - Ebu Hureyre - Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Devlet malı çalmanın cezası, savaşta...

Hz Muhammed (sav) – Devlet malı çalmanın cezası, savaşta ölse bile yeri cehennemdir – Ebu Hureyre – Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:

-

Ebu Hureyre – Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:

Hayber’i fethettik. Ancak ganimet olarak altın ve gümüş elde etmedik. Ganimet malları sığır, deve ve hurma bahçelerinden ibaretti. Sonra Allah Resülü ile beraber Kura vadisine gittik. Allah Resülü’nün beraberinde Dibab oğullarının hediye ettiği ve kendisine Mid’am denilen bir köle vardı. İşte bu köle, Allah Resülü’nün yolculuk eşyasını deveden indirdiği sırada ona, kimin attığı bilinmeyen bir ok geldi ve bu köleye isabet etti. Bunun üzerine insanlar:

Şehitlik ona mübarek olsun, dediler. Allah Resülü de:

”Hayır, nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, onun Hayber günü taksimleri yapılmamış ganimetlerden aldığı elbise kendi üzerinde tutuşup yanmaktadır” buyurdu.

Allah Rasülü’nün bu sözlerini duyan bir adam bir veya iki ayakkabı bağı getirdi ve:

Bunlar benim ganimet malları taksim edilmeden önce aldığım şeylerdir, dedi. Bunun üzerine Allah Rasülü:

”Ateşten bir veya iki ayakkabı bağı” buyurdu.

Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler

Mutlaka Okumalısınız

Osmanlı Tılsımlı gömlekleri üzerinde neler yazıyor?

1978 yılından bu yana Topkapı Müzesi'nde Osmanlı tekstili ve...

Ertuğrul Gazi’nin Osman Gazi’ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz

Ertuğrul Bey her işini onunla istişare ederdi. Oğullarının terbiyesini...
x