Hz Muhammed (sav) - Devlet malı çalmanın cezası, savaşta ölse bile yeri cehennemdir - Ebu Hureyre - Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Devlet malı çalmanın cezası, savaşta...

Hz Muhammed (sav) – Devlet malı çalmanın cezası, savaşta ölse bile yeri cehennemdir – Ebu Hureyre – Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:

-

Ebu Hureyre – Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:

Hayber’i fethettik. Ancak ganimet olarak altın ve gümüş elde etmedik. Ganimet malları sığır, deve ve hurma bahçelerinden ibaretti. Sonra Allah Resülü ile beraber Kura vadisine gittik. Allah Resülü’nün beraberinde Dibab oğullarının hediye ettiği ve kendisine Mid’am denilen bir köle vardı. İşte bu köle, Allah Resülü’nün yolculuk eşyasını deveden indirdiği sırada ona, kimin attığı bilinmeyen bir ok geldi ve bu köleye isabet etti. Bunun üzerine insanlar:

Şehitlik ona mübarek olsun, dediler. Allah Resülü de:

”Hayır, nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, onun Hayber günü taksimleri yapılmamış ganimetlerden aldığı elbise kendi üzerinde tutuşup yanmaktadır” buyurdu.

Allah Rasülü’nün bu sözlerini duyan bir adam bir veya iki ayakkabı bağı getirdi ve:

Bunlar benim ganimet malları taksim edilmeden önce aldığım şeylerdir, dedi. Bunun üzerine Allah Rasülü:

”Ateşten bir veya iki ayakkabı bağı” buyurdu.

Buhari ve Müslim İttifak Ettiği Hadisler

Son İçerikler

Firavun ve etrafında bulunan kimseler, (bir gün) Yüce Allah’ın, Hz İbrahim’e; zürriyetinden peygamberler ve hükümdarlar çıkaracağına dair vaadi hakkında konuştular. Onlardan biri…

Said ibn Cübeyr dedi ki -''Ben, Abdullah İbn Abbas'a; Yüce Allah'ın Hz Musa'ya buyurduğu ''Seni kederden kurtardık ve türlü sıkıntılarla...

Çavuşkuşu, Hz Süleyman’a dönerek Belkıs’ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, Belkıs’ın 7 odada gizli tahtını kim erken...

Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, ''Efendiler! dedi, 'Kraliçe...

Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin yanına vardı. Gördü ki Efendimiz bir hasır üzerinde yatmakta ve mübarek teni hasırdan üzerinde izler taşımaktadır. Efendimizin teninde hasırın...

Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin yanına vardı. Gördü ki Efendimiz bir hasır üzerinde yatmakta ve mübarek teni hasırdan üzerinde...

Her yaptığının hesabını vereceksin

Bir grup insan hacca gidiyordu. Mekke'ye yakın bir yerde konakladılar. O grubun yanına bir ceylân geldi. İçlerinden biri ceylânı...

Osmanlı’nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey…

Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi devam ederken Karamanoğlu Mehmet Bey ile ittifak etmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmed'in Rumeli'de...

Müslüman olan Berke Han’ın Baybars’a söylediği söz

"Baybars şunu bilsin ki; kendi kanımdan ve kendi canımdan olan Hülagü'ye karşı İslam için savaştım. Çünkü o Allah'a ve...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x