Osmanlı tarihi

Osman Gazi’nin Orhan Bey’e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir.

İslam tarihi

İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİMSEL BULUŞLARI

İslam tarihi

Allah Resülü: ”En yakın olan akrabalarını uyar!” Ayet-i Kerime’si nazil olunca insanlara şöyle seslendi:

Selçuklu tarihi

Gazneli Mesud’un Selçuklular hakkındaki sözü

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethi için çok ayrıntılı hazırlıklara girişmişti. Surlar önünde 160.000 askerle dayanılacak, verilecek kayıplar geriden aksamadan hemen telafi edilecekti. Yürüyen kuleler inşa edilecek ve donanmayı da Haliç’e karadan indirecekti. Planlarına güvenen genç padişah, huzuruna gelen son Bizans elçisine şöyle seslendi:

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi bir cuma günü caminin kapısında para isteyen bir derviş gördü. İçinden şu düşünce geçti: – Bu adam acaba niçin çalışıp para kazanmaz da böyle ondan bundan para dilenir? O gece rüyasında kendisine üstü örtülü bir tabak getirilir. Üstünü açarlar,

Türk tarihi

Mustafa Kemal Atatürk bu beyiti 1 Mart 1922 günü meclis kürsüsünden söylemiştir.

İslam tarihi

Şirk koşanlar, Şirk koşmalarını nerde anlıyacaklar ? Boyunlarına demir halka ne zaman takılacak?

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

Osmanlı tarihi

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni’nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim’e ulaştırıldığında, huşu içinde Kur’an okumakta olan baba Yavuz’un okumakta olduğu Kur’an-ı Kerim’den başını kaldırarak:

Osmanlı tarihi

”Dönemin yükselen bir başka korsanı da Turgud Reis’tir… Modern tarih yazımında Barbaros’un halefi gibi gösterilir. Ancak durum bu kadar basit değildir.” Durum tam olarak nedir Turgud Reis kimdir?

İslam tarihi

Kıyamet günü 60 yaşına girenlere özel seslenilecek çağrı

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Ünlülerden sözler

HZ ALİ SÖZLERİ

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Gazi Bali Bey’e Fermanı

Osmanlı tarihi

Şah İsmail de muharebeye hazır olduğunu bildirmişti. Bu cevap, Osmanlı ordusu Erzincan Ovası’na geldiği sırada alınmıştı. Şah İsmail mektubu getiren Kılıç’ı öldürtmüştü. Şah İsmail Yavuz’a bir mektup gönderip:

İslam tarihi

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

Dini Hikayeler

Hz İbrahim’in Duası

İslam tarihi

Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi. ”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

Sasani tarihi

Adil hükümdar Nuşirevan’ın adaleti – Derler ki, bir av yerinde Nuşirevan av kebabı yemek istemiş. Emri üzerine istediği yemeği hazırlamışlar, fakat tuz yokmuş. Tuz bulmak üzere bir uşağı köye göndermişler. Nuşirevan demiş ki:

x