Ebu Hureyre (ra)’dan:

[Allah Resülü (sav) buyurdular ki:]

”Hazen kuyusundan Allah’a sığının!”

Dediler ki: Hazen kuyusu nedir?” Cevap verdi:

”O, cehennemin günde yüz kere (Allah’a) sığındığı bir vadidir.”

”Peki o vadiye kimler girecek?”

”Amelleriyle riyakarlık eden kurra (Kuran okuyucuları)dırlar.”

Büyük Hadis Külliyatı – Rudani