İslam tarihi

Kıyamet alametleri – Hidayetten mahrum mescitler

Timur tarihi

Timur Türk müdür? Timur’un soyu nereye dayanıyor?

Dini Hikayeler

Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi komşusu ziyaretine geldi. İçeri girdiğinde burnuna kötü bir koku gelmişti. Bu kokunun nereden geldiğini sordu. Hasan Hazretleri:

Göktürk Tarihi

Bilge Kağan Göktürk Devleti’nin kuruluşunu, zayıflamasını, yıkılışını ve yeniden bağımsızlığını kazanışını taşlara neden yazdırdı?

Sasani tarihi

Sasani hükümdarı Nuşirevan’ın Veziri’nin akıl dolu cevabı

İslam tarihi

İbn Mes’ud Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ”Şeytan Arap yarımadasında puta taptırmaktan artık umudunu kesmiştir. Fakat o sizin

Dini Hikayeler

Bir gün Hz Adem yolda giderken kendisine şeytan şataştı. Hz Adem dedi ki: -Ya Şeytan! Benimle ve benim oğullarımla bir düşmanlığın var mıdır? Şeytan cevaben:

İslam tarihi

İsmi ”Zerdüşt” olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu adam, (bir gün) Ermiya peygamberi kızdırdı. Bunun üzerine Ermiya peygamber ona beddua etti. Zerdüşt de,

İslam tarihi

Cennete girecek en son peygamber

Dini Hikayeler

İmamı Azam ve Muhammed Bâkır tartışması – İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çıkıp Medine’ye ulaştığında karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer. Seyyid Muhammed Bâkır:

İslam tarihi

Cehenneme herkes uğrayacak mı?

Osmanlı tarihi

Her nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini anlatan Koca Baki’ye çok kızmıştı. Şairin fenalığını, ebediyen Bursa’ya sürüldüğünü bildiren ve arkadan da:

İslam tarihi

Hallac-ı Mansur’un Allah aşkı

Göktürk Tarihi

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Hz. rüyasında gören Abdülhamid Han’a Yavuz Sultan Selim ne dedi?

Timur tarihi

Timur – Rum ülkesine (Anadolu’ya yöneldiğim vakit, Hz. Şeyh Yesevi hikmetlerinden bir işaret aradım ve ilk açtığım sayfada müjde veren şu dörtlüğe rastladım.

Dini Hikayeler

Bir gün Hz Süleyman saltanat ve azamet ile tahtının üzerinde uçuyordu. Bir fakir ağacın altında ibadetle meşguldü. Hz Süleyman’ın yolu bunun üzerinden geçti. Abid kimse ”Hz Süleyman’a baktı. Bu azameti seyretti. Ve Hz Süleyman’a şöyle dedi:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Hangi topluma melekler ve Allah’ın rahmeti inmez

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Piri Reis’i neden idam ettirdi?

Dini Hikayeler

Allah (c.c.) Süleyman Aleyhisselam’a dünya saltanatı vermişti. Bütün dünyaya hükmediyordu. Bu arada bütün hayvanlar, -böcekler, kuşlar- hatta rüzgar da emrindeydi. Bir gün saltanat çadırını kurmuştu. Bütün kuşlar gelmişler, hünerlerini söylüyorlardı. Sıra Hüdhüd (İbibik) kuşuna gelmişti. O da:

x