Abdullah bin Ömer Resulullah’ın bir gün halkın arasında Mesih Deccal’i anlatarak şöyle buyurdu: Şüphesiz ki Yüce Allah, tek gözlü değildir. Dikkat edin ki, Mesih Deccal... - Dtarihi
İslam tarihiAbdullah bin Ömer Resulullah’ın bir gün halkın arasında Mesih...

Abdullah bin Ömer Resulullah’ın bir gün halkın arasında Mesih Deccal’i anlatarak şöyle buyurdu: Şüphesiz ki Yüce Allah, tek gözlü değildir. Dikkat edin ki, Mesih Deccal…

-

Abdullah bin Ömer Resulullah’ın bir gün  halkın arasında Mesih Deccal’i  anlatarak şöyle buyurdu:

   

Şüphesiz ki Yüce Allah, tek gözlü değildir. Dikkat edin ki, Mesih Deccal, sağ gözü kördür. Sanki onun gözü, salkımdan fırlamış bir üzüm tanesidir.

Bu gece rüyamda kendimi Kabe’nin yanında gördüm. Bir de baktım ki, esmer tenli ve görebildiğim kimselerin en güzeli olan esmer bir adam gördüm. Onun uzun saçları iki omzunun arasına sarkıyordu. Saçı taranmış, başından su damlıyordu. Ellerini iki kişinin omuzlarına koymuş vaziyette o iki kişinin arasında Kabe’yi tavaf ediyordu. (Oradakilere)

-‘Bu kim?’ diye sordum. Bana:

   

-‘Meryem oğlu Mesih İsa’ diye cevap verdiler.

Onun arkasında gayet kıvırcık saçlı, sağ gözü kör ve gördüğün insanlardan (İslam’dan önce yaşamış Huzaa kabilesinden) İbn Katan’a çok fazla benzeyen bir adam vardı. O da, ellerini iki adamın omuzlarına koymuş, Kabe’yi tavaf ediyordu. (Oradakilere:)

-‘Bu kim?’  diye sordum:

   

-‘O Mesih Deccal’dir!’ dediler.

Görüldüğü üzere Hz Peygamber(bu hadiste her) iki Mesih’in; hem Hidayet Mesih’inin (Yani Hz İsa’nın) ve hem de Sapıklık Mesih’inin (yani Deccal’in) niteliklerini açıklamıştır. Bunun sebebi, Hz İsa Mesih (gökten) indiğinde mü’minlerin ona iman edeceği bilinsin ve diğer (Mesih olan Deccal ise ortaya çıktığı zaman) muvahhidlerin ondan sakınacağı bilinsin diye.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

   

Son İçerikler

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde...

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen beylerinden Turhan Bey'in...

Bir talebe hocasına sordu: Hz Adem cennetten niçin kovuldu? Hoca cevap verdi: (Feridüddin Attar – Mantıku’t Tayr)

Bir talebe hocasına sordu: Hz Adem cennetten niçin kovuldu? Hoca cevap verdi: Hz Adem asil ve yüce bir öze/cevhere sahipti....

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

Osmanlı'da ilk kardeş katlini, 1. Murad'ın şehit edildiği Kosova savaşı'nda hatta savaş  meydanında görüyoruz. Biliyorsunuz, bir Haçlı seferi organize...

Yavuz Sultan Selim Memlük Ordusunu El-Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak nasıl bozguna uğrattı? – Mercidabık Savaşı’ndan sonra Memlük Devleti’nin başına geçen Tomanbay Osmanlı hakimiyetini kabul...

28 Ağustos 1516'da Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri almıştır. Hama, Humus ve Şam aynı şekilde...

Hz Muhammed (sav) – ”Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar” oradakiler, ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?”

Ebu Ya'la, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar'' oradakiler, ''Kimdir bunlar,...

Bir gün Şeyh Bayezid-i Bistami, Bağdat’a müritleriyle gidiyordu. Gördü ki Dicle Irmağı’nın köprüsü üzerinde çocuklar oynuyorlardı. Oyuncaklarından birinin ismini Muhammed, diğerinin ismini Aişe koymuşlar....

Bir gün Şeyh Bayezid-i Bistami, Bağdat'a müritleriyle gidiyordu. Gördü ki Dicle Irmağı'nın köprüsü üzerinde çocuklar oynuyorlardı. Oyuncaklarından birinin ismini...

Mutlaka Okumalısınız

Atatürk’ün manevi mirası

''Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor