Hz Muhammed (sav) - İnsanın kalbi nasıl kararır? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - İnsanın kalbi nasıl kararır?

Hz Muhammed (sav) – İnsanın kalbi nasıl kararır?

-

Bir topluluk tarafından ve sahih olduğu belirtilerek yapılan rivayete göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

”Mü’min kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta/leke oluşur. Eğer tevbe edip vazgeçer ve mağrifet dilerse, kalbi  yine parlar. Döner (aynı kötü  işi) tekrar yaparsa o leke artar. Kul günah işlemeye devam ettiği takdirde öyle bir an gelir ki nihayet  lekeler kalbini tamamen kaplar” bu lekeler, Allah’ın Kitab’ında şu  Ayet-i  Kerime’de zikredilir:

”Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffifin Suresi 14)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Hz İsa Hak Teala'ya niyaz edip dedi ki: -İlahi, seni göreyim ve sana vasıl olayım.  Hak Teala buyurdu: ''Beni görmek istersen aç...

Hasan-ı Basri Allah Teala’nın; ”Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!” (Nisa Suresi 4/56). Ayet-i Kerime’si...

Hasan-ı Basri Allah Teala'nın; ''Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar!'' (Nisa Suresi...

Hz Muhammed ”Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey”

İlimden bir bölüm öğrenirsen bu senin için kabul edilmiş bin rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. İnsanlara öğretirsen, -insanlar onunla...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ CORONA COVID-19 HAKKINDA GERÇEK BİLGİLERİ AÇIKLADI

1-İklim ne olursa olsun, CORONA COVID-19 virüsü sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dahil olmak üzere TÜM ALANLARDA...

Çin İşkencesi – Vücudu ufak parçalara ayırma

En feci yöntemlerden biri. Kurban daha hayattayken vücudu rastgele ufak ufak parçalara ayrılıyordu. Suçlunun hemen ölmemesi gerekiyordu. Eğer erken...

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

''Halk içinde Allah'ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir: Emirlerin yanında oturup da zulüm kokan sözlerine: ''Evet doğrudur''...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor