Hz Muhammed (sav) – İnsanın kalbi nasıl kararır? | Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - İnsanın kalbi nasıl kararır?

Hz Muhammed (sav) – İnsanın kalbi nasıl kararır?

-

Bir topluluk tarafından ve sahih olduğu belirtilerek yapılan rivayete göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

”Mü’min kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta/leke oluşur. Eğer tevbe edip vazgeçer ve mağrifet dilerse, kalbi  yine parlar. Döner (aynı kötü  işi) tekrar yaparsa o leke artar. Kul günah işlemeye devam ettiği takdirde öyle bir an gelir ki nihayet  lekeler kalbini tamamen kaplar” bu lekeler, Allah’ın Kitab’ında şu  Ayet-i  Kerime’de zikredilir:

”Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffifin Suresi 14)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed’in ümmeti için en çok korktuğu üç şey

Benden sonra ümmetim hakkında üç hususta korkarım: Hükümdarların zulmü....

Haçlıların 70.000 Müslümanı katletmesini duyan Selahattin Eyyübi ne yaptı?

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70...
x