İslam tarihi

Hz Muhammed – Altı şey güzeldir. Onların altı şahısta bulunması daha güzeldir:

Göktürk Tarihi

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

Osmanlı tarihi

Şah İsmail beslediği domuza neden Bayezid adını verdi?

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah nasıl taraftar topluyordu?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ve babası 2. Beyazıd’ın savaşı

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cennet’in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır. Bir kapı

Dini Hikayeler

Hz Muhammed (sav) ile cimri arasında geçen konuşma – Bir gün Kabe’yi ziyaret ederken bir kişi gördüm ki Kabe’nin örtüsüne yapışmış şöyle diyordu: ”İlahi bu ev hürmeti için beni affet.” Efendimiz bu zata dedi ki: -Böyle söyleme. -Ne diyeyim, diye o kimseye sordu. Efendimiz buyurdu ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyametin kopmasından önce olacak 10 büyük olay

Dini Hikayeler

Fitnenin Kötülüğü

Moğol tarihi

Cengizhan esirken Targutay’ dan nasıl kurtuldu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

Moğol tarihi

Cengizhan Kankardeşi Camuka’yı nasıl öldürdü? Ong Han’ın kafatasını neden gümüşle kaplattı ?

İslam tarihi

Karun servetini nasıl topladı? Karun’un ”simya” sanatını bildiğini veya İsm-i A’zam (duasın)ı ezberlemiş olduğunu ve bunu malları toplamak için kullanmış olduğunu iddia edenlerin görüşüne gelince;

İslam tarihi

Hz Hızır (as)’ın öldürdüğü çocuk kafir miydi?

Haberler

Aradaki Fark

Dini Hikayeler

Allah (C.C.) Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa sana acaibattan bir sır bildireyim mi? buyurdu. Musa Kelimullah: — Göster ya Rabbi! diye iltica etti. Allah tarafından: — Ya Musa! Git filân yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle!, emri geldi. Musa Aleyhisselâm gitti, tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı.

Dünya tarihi

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

Dini Hikayeler

Bersisa – İlimsiz amel edenin sonu – Bersisa isminde bir zat, inzivaya çekilmiş, gece-gündüz vakti Allah’a (c.c.) ibadetle geçer ve hiçbir kötülükte bulunmazdı. Bu zatı şeytan aleyhilla’ne kandırmak için türlü hilelere başvurdu.

İslam tarihi

Utbetul Ğulam önceleri kötü şeyler yapmak ve sarhoş olmasıyla meşhurdu. Bir gün Hasan-ı Basri’nin ilim meclisine girdi. Bu esnada üstad: ‘İman edenlerin Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? (Hadid 16) Ayet-i Kerime’sini okuyordu. Üstad

x