Hz Muhammed (sav) - Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Allah kanatlar verip cennete o...

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

-

Yine buyurdu:

   

”Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer ve diledikleri şekilde nimetlenirler. Bunun üzerine melekler onlardan sorar:

-Siz hesabı gördünüz mü?

Onlar:

   

-Hesab görmedik! derler.

-Siz köprüyü geçtiniz mi?

-Hayır! Herhangi bir köprü görmedik!’

   

-Siz cehennemi gördünüz mü?

-Hiç bir şeyi görmedik!

-Siz kimin ümmetindensiniz?

   

-Biz Muhammed aleyhisselamın ümmetindeniz!

-Siz Allahınıza, böyle söyleyiniz, dünyada ameliniz neydi?

-Bizde bulunan ancak iki hasletti! Biz bu makama Allah’ın rahmetinin fazlıyla varmışız.

   

-O iki haslet neydi?

-Biz tek başımıza kaldığımızda ona karşı gelmekten utanıyorduk. Bizim için taksim buyurduğu aza razı olurduk!

Bunun üzerine melekler:

   

-Siz bu nimete müstehaksınız!

İbni Hibban – İmam Gazali – İhya-u Ulumid-Din

Son İçerikler

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a ...

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur'u da yaratıp İsrafil'in eline verdi....

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en hayırlıları kimdir?

İbn Hibban ve Beyhaki şu Hadis-i Şerif'i rivayet eder: Bir adam gelip, ''Ya Resulullah, insanların en hayırlıları kim? diye sorar....

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde...

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen beylerinden Turhan Bey'in...

Allah Teala kimi Adn cennetine sokmayacak?

Vehb bin Münebbih şöyle der: ''Allah Teala ''Adn'' cennetini yarattığında ona nazar ederek şöyle buyurmuştur: ''Bütün kibirli olanlara seni haram...

Hz Muhammed (sav) – ”Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.” Ashab-ı Kiram sordular: ”Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?” Şöyle buyurdu:

''Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.'' Ashab-ı Kiram sordular: ''Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?'' Şöyle buyurdu: ''Bana tabi...

Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine: – Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır.  Bir...

Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine: - Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor