Hz Muhammed (sav) - Kıyamet günü insanlardan şu dört kısmı sorgusuz sualsiz cennete girecektir: - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Kıyamet günü insanlardan şu dört...

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü insanlardan şu dört kısmı sorgusuz sualsiz cennete girecektir:

-

Bir başka hadisinde şöyle buyurur:

”Kıyamet günü insanlardan şu dört kısmı sorgusuz sualsiz cennete girecektir:

1- İlmiyle amel eden alim,

2- Haccedip, bu esnada insanlarla çekişmeyen, günah işlemeyen ve bu halini ölene dek devam ettiren,

3- Allah’ın dinini yüceltmek için savaşırken savaş meydanında öldürülen şehit,

4- Helalinden mal kazanıp, gösteriş yapmadan Allah yolunda bu malını infak eden cömert kişi. 

Bu dört kısım insan cennete hangimiz önce gireceğiz diye çekişirler.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi.

Son İçerikler

Allah Rasulu, Ebu Talib’in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi. Amcasının yanında Ebu Cehil ibnu Hişam ile Abdullah ibnu Ebi Umeyye vardı. ...

Said ibnu Museyyeb, babasından haber verdi. O şöyle dedi: Allah Rasulu Ebu Talib'in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi....

Hz Ebubekir ”Ağızdaki Taşın Hikmeti”

Birgün hazret-i Ebû Bekr 'r.a.', hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi muhterem ve habîb-i mükerremin 's.a.v.' huzûr-ı şerîflerinde,...

Hz Muhammed (sav) – Size 5 şeyi emrediyorum

-'Ben de size Allah'ın bana (yapmamı) emrettiği (şu) beş şeyi emrediyorum: 1- İslam cemaati 2- Dinlemek 3-İtaat 4- Hicret 5- Allah yolunda cihad 'Buna göre...

Roma İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu karşılaştırması…

Moğol ordusu 25 yıl içinde, Romalılardan 400 yılda fethettiğinden daha çok toprak ve insan zaptetti. Cengiz Han ve oğulları...

Hürrem Sultan kimdir?

Hürrem ismi Farsçadır; sevinçli, şen, neşeli, ferah ve güler yüzlü gibi anlamlar taşır. Kendisinin bugünkü Ukrayna'dan getirildiği ve cariye...

Kur’an’da ve Tevrat’ta geçen Ahit Sandığı’nın gizemi…

Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit Sandığı, tarihsel olarak var olduğu bilinen bir nesne. Aynı zamanda...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x