Hazreti Muhammed (SAV) buyururlar ki:

”Ölümün şiddet ve dehşeti bir kimseye keskin kılınçla üç yüz defa vurmak gibidir.”

Hz Ömer buyurur ki:

– Ölüm şuna benzer ki bir ağacın çokca dikenleri olsa ve o ağacı getirip birinin boğazından içeri soksalar. Bu ağacın her dikeni bir damara ulaşsa, orada bereler hasıl olsa, sonra bu çalıyı ve dikenli ağacı kuvvetli birinin eline verseler, kuvvetle çekse ve bütün damarlarını koparıp kanatsa o kimse ne şekilde bir zahmet ve ızdırap çekerse ölecek kimsenin çektiği ızdırap da tıpkı bu kimsenin haline benzer. Can acısı bakımından aynıdır.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İsa peygamber ve Uzun Emel hakkında kıssa
Anlatıldığına göre, Hz İsa elinde...
Read more
Şeytana karşı korunma yolları
Şeytanla mücadele ve kendini müdafaa...
Read more
Alp Arslan'ın esas hedefi Anadolu muydu, hangi devletti?
Zaten Alp Arslan'ın esas hedefinin...
Read more
Peygamberimiz 'in İki Cevabı
Peygamberimiz'e bir gün Eblicehil rastlamış...
Read more
Hz Hüseyin'in kendisi hakkında kötü konuşana verdiği ders
Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi...
Read more
Hz Süleyman'ın nefs hakkında sözü
Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti - Testere İşkencesi
Avrupa'da en çok kullanılan işkence...
Read more
Mağara Ashâbı, mağaradan nasıl kurtuldu?
İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:...
Read more
Süleyman Peygamber Allah-u Teala Hazretlerine der ki: -Ya Rabbi! Bu fukaranın salihlerini böyle seversin. Ahirette bunlara ne türlü mertebe ve rütbe verirsin ya Rabbi, bunu bana bildirir misin? ...
Süleyman Peygamber Allah-u Teala Hazretlerine...
Read more
Şeytanın sordurduğu Allah'ı kim yarattı sözünden kurtulmanın çaresi (Yaratılmış Olan zaten İlah olmaz)
Şeytan birinize gelip şöyle der: ''Seni...
Read more
Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah'u Teala'nın ikazı
Resulullah şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber,...
Read more
Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:
Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'in...
Read more
Allah korkusunu gösteren 7 işaret - Ebu’l Leys es-Semerkandi
Mü'min vücudunun bütün azaları ile...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah'ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:
Şu dört şeyi kim kendinde...
Read more
Cennette Allah'ı görmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh...
Read more
Allah Teala aklı yarattı ve ona: ”Bana yönel” dedi. O da yöneldi. Sonra ”geri dön” buyurdu, o da döndü. Arkasından şöyle buyurdu:
Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Yavuz Sultan Selim ve babası 2. Beyazıd'ın savaşı
Sultan II. Bayezid, oğlu Şehzade...
Read more
Şeytanın Hz İsa’yı kandırmaya çalışması
Hz İsa bir dağın tepesinde...
Read more
Hz Muhammed - Şehitten üstün kişiler
Ebu Zerr el-Ğıfari'den rivayet edildiğine...
Read more
Hz İsa ve Besmelenin Fazileti
İsa Aleyhisselam bir kabristanlığın yanından...
Read more
Yedi tür şeytanın görevi
Hz Aişe'nin şöyle söylediği nakledilmiştir: Sahabeden...
Read more
Kul hastalandığı zaman Allah Teala'nın gönderdiği iki melek
Kul hastalandığı zaman Allah Teala...
Read more
Attila'nın İmparator Macianus'a cevabı
Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir...
Read more
Kuran'da geçen Sebe' kavmi, Arim seline neden maruz kaldı?
Yüce Allah (bu konuyla ilgili...
Read more
İsrailoğulları Hz Musa'ya neden 'Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler?' - Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler. Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları ahlaksızdılar. Anlatıldığına...
Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler....
Read more
Hz Muhammed (sav) - Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey
Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört...
Read more
Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak?
Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak...
Read more
Hz İsa - Allah'a nasıl vasıl olunur?
Hz İsa Hak Teala'ya niyaz...
Read more
Hz Ali ile Üzüm Hikayesi
Hz. Ali bir Hristiyana misafir...
Read more
Firavun ve Sihirbazların iman etmesi
Firavun, Hz. Mûsa'nın tevhid mücadelesinden,...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code