Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: | Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? -...

Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi:

-

Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi:

”Evet, Ey Ebu Bekir; yeryüzünde şehitlerden daha üstün olan Allah için cihad edenler vardır. Onlar diridirler, yer içerler ve yeryüzünde dolaşırlar. Allah onlarla semadaki meleklere karşı gurur duyar. Ümmü Seleme Allah Resülü için nasıl süsleniyorsa cennet de onlar için süslenir.”

Hz Ebu Bekir: ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?” diye sorunca Efendimiz şöyle devam etti:

”İyiliği emredenlerdir, kötülükten sakındıranlardır, Allah için sevip Allah için buğzedenlerdir. Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, bu kimselerin cennetteki köşkleri şehitlerin köşklerinden yedi kat daha yüksektedir. Bu köşklerin her birinde yeşil zümrüt ve yakuttan üç yüz kapı vardır. Her kapının üzerinde nur vardır. O kişilerden her biri sadece eşlerinin gözüne bakan üç yüz huri ile evlendirilecektir. Ne zaman hurilerden birine yanaşsa huri ona, emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker yaptığı anı hatırlatacaktır.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Yavuz Sultan Selim’in türbesinde yazan ayetler

''Yeryüzünde herkes fanidir'' ve ''Her nefis ölümü tadacaktır'' M.Orhan Bayrak...
x