Hz Muhammed (sav) - Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? - Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? -...

Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi:

-

Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi:

”Evet, Ey Ebu Bekir; yeryüzünde şehitlerden daha üstün olan Allah için cihad edenler vardır. Onlar diridirler, yer içerler ve yeryüzünde dolaşırlar. Allah onlarla semadaki meleklere karşı gurur duyar. Ümmü Seleme Allah Resülü için nasıl süsleniyorsa cennet de onlar için süslenir.”

Hz Ebu Bekir: ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?” diye sorunca Efendimiz şöyle devam etti:

”İyiliği emredenlerdir, kötülükten sakındıranlardır, Allah için sevip Allah için buğzedenlerdir. Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, bu kimselerin cennetteki köşkleri şehitlerin köşklerinden yedi kat daha yüksektedir. Bu köşklerin her birinde yeşil zümrüt ve yakuttan üç yüz kapı vardır. Her kapının üzerinde nur vardır. O kişilerden her biri sadece eşlerinin gözüne bakan üç yüz huri ile evlendirilecektir. Ne zaman hurilerden birine yanaşsa huri ona, emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker yaptığı anı hatırlatacaktır.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Baltacı Mehmet Paşa, bu başarızlığı yüzünden Başvezirlikten azledilmiş, sonra da tutuklanmıştı. Onu tutuklu iken ziyarete gelen bir yakını, saçı-sakalı birbirine karışmış görünce;

Osmanlı Devleti Başveziri Baltacı Mehmet Paşa, Ruslar'la 1771 yılında yapılan Prut Savaşı'nın Başkomutanı idi. Çar'ın ordusuna yaptığı kuşatmayı kaldırmış...

Ölmek üzere olan kişide görülen bazı kötü haller vardır. Bunlar da şöyle sıralanmıştır:

Ölecek insanın ölüm zamanı gelince, Hz. Azrail'in yardımcıları kişinin ruhunu boğazına kadar çekerler. En son hamleyi yapması için işi...

Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid  1402’de Ankara  Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İddiaya göre içine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki…

Osmanlı Komutanlarından olan Yıldırım Bayezid  1402'de Ankara  Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İddiaya göre içine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki...

Ben Ali Bin Ebu Talibim, Bunlar da Peygamberimizin ashabıdır. En öndekiler Hz Ebubekir, Hz Ömer ve Hz Osman’dır. Hz Peygamber bizleri elçi edip Selim...

Yavuz Sultan Selim'in musahibi olan Hasan Can bir kış gecesi sabah namazına müteakip hünkarının yanına gider. Yavuz kendisine bu...

Tarihin En Gizemli Olayları – Kristal kuru kafa – Maya dönemine ait 1000 yıllık bu kristal kuru kafa,

Maya dönemine ait 1000 yıllık bu kristal kuru kafa, tek bir blok kristal üzerine oyma olarak yapılmış. Nasıl yapıldığı...

Yıldırım Beyazıt Timur’a gözde karısını kollarına alacağını söyledi mi?

Timur, nazikane bir mektup da Yıldırım Bayezid'a gönderdi. Timur bu mektubunda sadece Kara Yusuf ile Sultan Ahmed'e hiç bir...

Mutlaka Okumalısınız

Bilge Kağan nasıl öldürüldü?

Buyruk Çor, Bilge Kağan'ın bir bakanıdır. Mutlaka Çinlilerden rüşvet...

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

Anadolu'da her zaman gayri memnun kitleler vardı. Türkmen-Aleviler vergilerden...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor