İslam tarihi

Hicretin kırkıncı yılında, Ramazan ayının on dokuzunda Hz Ali’ye suikast yapıldı, ağır yaralandı. Allah’ın Aslanı durumunun gittikçe ağırlaştığını hissediyordu. Devamlı olarak Kelime-i tevhid ile ayet-i kerimeler okuyordu. Bir ara yanına oğulları Hz Hasan ve Hz Hüseyin’i çağırdı. Onlara son nefesinde şu şekilde nasihatte bulundu:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Babası II. Beyazıd’i Zehirletti mi?

İslam tarihi

Hz Nuh’un kavmi putlara tapmaya nasıl başladı? Vedd, salih bir insandı. Kavmi içerisinde sevilen bir kimseydi. Vedd ölünce, Babil toprağındaki mezarının çevresinde oturup ağlamaya, sızlanmaya başladılar. İblis onların ağlayıp sızlandıklarını görünce, bir insan kılığına bürünerek (onların yanlarına sokuldu) ve:

Osmanlı tarihi

İlber Ortaylı’ya Fatih Sultan Mehmed hakkında sorulan bazı sorular ve Ortaylı’nın cevapları:

Selçuklu tarihi

Anadolu’nun kapıları Türklere ilk defa Malazgirt’le mi açıldı? – Ahmet Taşağıl

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in ölümü nasıl oldu? Ölmeseydi nereyi fethedecekti?

Türk tarihi

Türklerin ilk yurdu neresidir?

Dini Hikayeler

Hazreti Ali bir harpte hasmını yere yatırır. Boynuna basıp tam kafasını vücudundan ayıracağı sırada, yerde yatan adam Hazreti Ali’nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Hz. Ali adamın üzerinden kalkar. Bu hale şaşıran adam sorar:

Dini Hikayeler

Avcı ile serçe – Şa’bi şöyle bir hikaye anlatır: Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek ”Beni ne yapıcaksın?” diye sorar. Avcı ”Seni kesip yiyeceğim” cevabını verir. Bunun üzerine serçe

Osmanlı tarihi

Denize altın atan Padişah Sultan 1. Mustafa

Osmanlı tarihi

Kul hakkına özen gösteren Sultan Süleyman,  bu konuya duyduğu titizlik nedeniyle ”Kanuni”  lakabını almiştır. Budin Seferi’nden dönen ordu yolların darlığı sebebiyle tarlalardan geçmek zorunda  kalmıştı. Bu  sırada bir köylü,

İslam tarihi

Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu?

İslam tarihi

Aziz ve Celil Allah’ın İsmi Azam Duası

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

Hun Tarihi

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti:

İslam tarihi

Kuranda cennete girecekler

İslam tarihi

Kuran’da günahlardan sakınmak

Dünya tarihi

Sokrates in Mahkemesi ve Cezasının İnfazı

İslam tarihi

İmâm Muhammed Bâkır ”Şu Beş Kişiyle Arkadaş Olma”

Dini Hikayeler Türk tarihi

Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut, Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu;

x