İslam tarihi

Hz Lut’un hanımı,kendi kafir kavmiyle beraber geride kalmıştı. Kocası Lut ve kızlarıyla beraber şehirden çıktığı, ancak çığlığı ve şehrin düşüşünü duyduğunda, geri dönüp kavmine doğru gittiği, öteden beri Rabbinin buyruğuna muhalefet ettiği, azabın indiğini görünce de

İslam tarihi

”Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. (Bu rüyasında) sanki Beytü’l-Makdis tarafından bir ateş gelip Mısır’ın bütün evlerini ve Kıptileri yakmış, İsrailoğulları’na ise hiçbir zarar vermemişti. Uyandığında bu durum onu korkuttu. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:

İslam tarihi

Hz Musa, Samiri’yi neden öldürmedi?

İslam tarihi

Kopardığım bir ot parçası deyip geçme!

İslam tarihi

Aziz ve Celil Allah’ın İsmi Azam Duası

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’e verilen diğer peygamberlere verilmeyen şeyler

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun savaşarak Tuğrul Bey’i nasıl kurtardı? İbrahim Yınal’ın ikinci isyanı sırasında yaptıklarıyla Selçuklu tarihinin seyrinin değişmesini engellemiştir. Öyle ki eşi,

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah katında en büyük 7 günah şunlardır:

İslam tarihi

İsa (a.s) İblis’e ”İnsanlardan en çok kimi seversin ve en kızdığın kimdir?” diye sormuş;

İslam tarihi

Allah’u Teala ruhları, rızıkları kaç bin yıl evvel yarattı? Ölümün şiddeti karşısında meleklerin durumu

Dini Hikayeler

Bir gün Hz Süleyman saltanat ve azamet ile tahtının üzerinde uçuyordu. Bir fakir ağacın altında ibadetle meşguldü. Hz Süleyman’ın yolu bunun üzerinden geçti. Abid kimse ”Hz Süleyman’a baktı. Bu azameti seyretti. Ve Hz Süleyman’a şöyle dedi:

İslam tarihi

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

Dini Hikayeler

Samiri’nin çocukluğu

İlginç Bilgiler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

İslam tarihi

Lokman (as)’ın peygamber miydi?

İslam tarihi

Hz Muhammed’in (s.a.v) hayvanlar hakkındaki sözleri

Haberler

Is It Safe to Travel to Europe Now Due to War in Ukraine?

İslam tarihi

Küçük günahlar

İslam tarihi

Allah kimin duasını kabul etmez?

x