Hz Muhammed (sav) – Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar, hain ve zalim olan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilir. Ve | Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar,...

Hz Muhammed (sav) – Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar, hain ve zalim olan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilir. Ve

-

Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar, hain ve zalim olan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilir. Ve ”Dikkat olunsun, bu sancak falanoğlu falanın vefasızlık alametidir.” denilerek teşhir edilir.

Ramuz’ül E Hadis – Hz Muhammed (sav)

Mutlaka Okumalısınız

İmâm Muhammed Bâkır ”Şu Beş Kişiyle Arkadaş Olma”

İmâm Muhammed Bâkır rahimehullâh şöyle buyurdu: Babam İmam Zeynelâbidîn Hazretleri...
x