Türk tarihi

Türklerin toplu olarak İslam’a geçişleri ne zaman başladı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – ”Cehennem ehli beş sınıftır”

İslam tarihi

Hz Yusuf’un vefatı nasıl olmuştur?

Selçuklu tarihi

Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar?

Hun Tarihi

Attila’nın Roma ile yaptığı antlaşmanın maddeleri – Galip gelme gurur ve inancıyla titreyen, bu belirgin ve haşin sesi hiçbir zaman işitmemişlerdi. Attila, onların taleplerini, tekliflerini dinlemek bile istemedi. Ret ve tereddüt kabul etmeyen bir amir sıfatıyla göğüslenecek kati emirlerdi. Attila’nın tekliflerinin pazarlığa tahammülü yoktu. Talebini birkaç sözle şöylece özetledi:

Dini Hikayeler

Bir gün Hz Adem yolda giderken kendisine şeytan şataştı. Hz Adem dedi ki: -Ya Şeytan! Benimle ve benim oğullarımla bir düşmanlığın var mıdır? Şeytan cevaben:

Dini Hikayeler

Zünnun-i Misri ile Duası kabul olan abid arasında geçen konuşma – Zünnun bir gün: ”Şam dağlarında gezerdim” dedi, hastalığa müptela olmuş bir grup gördüm: Kimi gözsüz, kimisi elsiz ayaksız bir yere toplanmışlar.” ‘Burada ne duruyorsunuz” diye sordum. ”Burada mağara içinde

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sorusundan kurtulmanın çaresi – Ebu Hureyre şöyle dedi: Allah Resülü (sav) şöyle buyurdu: ”Sizden birinize şeytan gelir ve: Şunu böyle kim yarattı? Bu soruları çoğaltır hatta: (Yaratılmış olan İlah olamaz)

İslam tarihi

‘Yüce Allah Hz Eyyub’ (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada hanımı geldi onu tanıyamadı. Hanımı: -‘Ey Allah’ın kulu!

İslam tarihi

Cehennemin yedi kapısından kimler girecek?

Osmanlı tarihi

”Fatih, İstanbul’u alıp Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa bir adam gönderildi. Hali perişan bir Keşiş getirdiler, huzura çıkardılar. -Niçin hapsedildin? Diye sordular.

Türk tarihi

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

İslam tarihi

İbrahim bin Edhem’in duası

Osmanlı tarihi

Bağdat’ı işgal eden İran Şah’ı, Şah Abbas’ın diri diri hurma ağacına asma işkencesi – Bağdat Kadısı Nuri Efendi ile Ulu Cami Hatibi Mehmed Efendi’yi huzuruna getirten Şah Abbas onları Hz Ebubekir ve Hz Ömer’i sövmeye zorladı. Ellerinin çözülmesi şartıyla

İslam tarihi

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam’ın babasındaki kul hakkı korkusu – İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin imamıdır. Babası, Sabit isminde takva sahibi bir zattır. Sabit Hazretleri, birgün

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’e ”Mü’min ve Münafık kimdir?” diye sorulduğunda buyurmuştur ki:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa’yı neden öldürttü?

Dini Hikayeler İslam tarihi

Hesap gününde Allah-u Zülcelal, Nuh aleyhisselam çağıracak. Nuh aleyhisselam, insanların içinden çıkıp Allah-u Zülcelal’in huzuruna geldiğinde, Allah-u Zülcelal ona şöyle seslenecek:

İslam tarihi

Karun servetini nasıl topladı? Karun’un ”simya” sanatını bildiğini veya İsm-i A’zam (duasın)ı ezberlemiş olduğunu ve bunu malları toplamak için kullanmış olduğunu iddia edenlerin görüşüne gelince;

x