Türk tarihi

Bir İngiliz’in, “Siz hangi asil ailedensiniz?” sorusuna Atatürk, şu yanıtı vermiştir:

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Moğol tarihi

Targutay’ın Cengizhan’a yaptığı ”kang” işkencesi

Hun Tarihi

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı.Şaman İddar da devamlı dua okuyordu.Atilla, Şaman İddar’a:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Hüzün kuyusu veya hüzün vadisinden Allah’a sığınırım” oradakiler ”Hüzün kuyusu veya hüzün vadisi nedir, ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca Efendimiz şöyle buyurur: ”Şerrinden cehennemin bile Allah’a sığındığı, cehennemdeki bir vadidir. Allah onu

Timur tarihi

Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Timur hakkındaki sözleri

Dini Hikayeler

Hz İbrahim ve Oğlu İsmail

İslam tarihi

Münafık kelimesi ne demektir?

Dini Hikayeler

Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber’i kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur: – Cebrail (a.s.)insan kılığına bürünerek İbrahim Peygamber’i denemek için yanına varır. 

İslam tarihi

Ahit Sandığı’nın içinde ne var?

İslam tarihi

Hz Musa döneminde dağ İsrailoğullarının üzerine neden kaldırıldı?

Osmanlı tarihi

Çok güzel bir yaz günüydü. Sarayın bahçesinde Kanuni Sultan Süleyman ile Barbaros Hayreddin Paşa, birlikte geziyorlardı. Kanuni, Barbaros Hayreddin Paşa’yı  çok sever ve beğenirdi. Çünkü Barbaros, kocaman Haçlı donanmasını Preveze’de mağlup etmiş, Cezayir gibi bir ülkeyi Osmanlı sınırlarına katılmıştı. Padişah bir ara:

İlginç Bilgiler

Sıfırın bulunuşu

Hun Tarihi

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor? – Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır:

İslam tarihi

Gülistan ”Hırsızla arkadaşlık eden dervişlerin sonu” – Sabahtan akşama kadar bütün gün yol yürüdük. Gece olunca bir kale burcunun dibinde uyuduk. Derviş sandığımız hırsız, arkadan ibriğini alarak taharete gidiyorum, diye uzaklaştı. Meğerse

İslam tarihi

Ebu Cehil nasıl öldürüldü? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

Ateistlere Cevap Dini Hikayeler

Hanefi mezhebinin imamı, imamı Azam HazretIeri dinsiz bir alimle münazara yapacaktı. Dinsiz adam müslümanlara meydan okuyordu. Karşılaşma

İslam tarihi

Kıyamette herkes Cehennemi görecek mi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cennet’in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır. Bir kapı

İslam tarihi

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

x