Hz Muhammed (sav)'in dedesi Abdü'l- Muttalib ile Ebrehe arasında geçen tartışma - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav)'in dedesi Abdü'l- Muttalib ile Ebrehe arasında...

Hz Muhammed (sav)’in dedesi Abdü’l- Muttalib ile Ebrehe arasında geçen tartışma

-

Nice yıllar, Yemen’de hüküm süren Himyer hükümdarlarının kuvvetleri azalmış ve Habeşler, Arabistan yakasına geçip Yemen ülkesini zaptetmişlerdi. Bu Habeşlilerden hükümdarlık sırası Ebrehe adındaki padişaha gelince, Yemen’in başşehri olan San’a’da bir büyük kilise yaptı. Bundan maksadı, Arapları Kabe’yi ziyaretten vazgeçirip, onları San’a’ya çevirmekti.

Araplar ise eskiden beri Mekke’ye gidip Kabe’yi ziyaret edegeldiklerinden, böyle yeni yapılmış bir kiliseye dönmek şöyle dursun, ona hakaret gözüyle bakıyorlardı. Hatta içlerinden birisi, o kilisenin içine girip kirletti. Bundan dolayı Ebrehe pek çok kızdı. Hemen Kabe’yi yıkmak üzere büyük bir ordu ile Mekke’ye doğru yürüdü.

Taif şehrine gelince, bir miktar askerle bir adamını Mekke’ye gönderdi. O da Mekke ahalisinin hayvanlarını sürüp çıkardı ve Abdü’l-Muttalib’in dahi dört yüz devesini götürdü.

Abdül’l-Muttalib hemen Ebrehe’nin ordusuna gitti.

”Kureş’in reisi geldi” diye haber verdiler. Ebrehe, onu yanına çağırarak pek çok saygı gösterdi ve,

”Niçin geldin?” diye sordu. Abdü’l-Muttalib develerini istedi. Ebrehe,

”Ben de Kabe’yi yıkmayayım diye yalvarmaya geldin sandım” dedi. Abdü’l-Muttalib şu cevabı verdi:

”Develerin sahibi benim, onları isterim. Kabe’nin de sahibi vardır, onu o korur.”

Ebrehe hemen emretti; hayvanlarını geri iade ettiler. Abdü’l-Muttalib, hayvanlarını alarak Mekke’ye getirdi ve Kureyşlilere ,

”Bu beytin sahibi, onu korur. Korkmayınız” diye teselli verdi.

Çünkü Peygamberlerin Sonuncusu anne rahmine düşmüş ve doğumları pek yaklaşmış ve hemen dünyayı şereflendireceklerine dair nice fevkalade alametler belirmiş ve Abdü’l Muttalib rüyasını görmüş; bundan dolayı da Ebrehe’nin ”Beytullah”ı yıkamayacağını kendi vicdanında kestirmişti.

Hz Muhammed’in Hayatı – Ahmed Cevdet Paşa

Mutlaka Okumalısınız

x