Hz Muhammed (sav)'in Duası - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav)'in Duası

Hz Muhammed (sav)’in Duası

-

”Ey Allah’ım, ancak sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim ve senin yardımınla mücadele ettim. Ey Allah’ım, beni sapıtmandan senin izzetine sığınıyorum; senden başka ilah yok. Sen, hiç ölmeyen dirisin; insanlar ve cinler ölürler.”

Buhari ve Müslim

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – ”Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar” oradakiler, ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?”

Ebu Ya'la, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar'' oradakiler, ''Kimdir bunlar,...

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Muhterem vatandaşlarıma ! Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok namuslu vatan evladının mahvına ve...

Kanuni İstanbul’daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken’in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin oturması için yer ayrıldığı...

Kanuni İstanbul'daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken'in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin...

Ebu Derda (Resulullah’ın ashabındandır) ticaretle uğraşan bir tüccardı. Malı mülkü çoktu. Zengindi. Malının hepsini Allah-u Teala’nın rızası için Efendimize verdi. Karısına, çoluk çocuğuna bir...

Ebu Derda (Resulullah'ın ashabındandır) ticaretle uğraşan bir tüccardı. Malı mülkü çoktu. Zengindi. Malının hepsini Allah-u Teala'nın rızası için Efendimize...

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa....

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe...

Firavun Tutankamon’un ölüm maskesinin üzerinde olan gizemli işaretlerin manaları

Tutankamon'un ölüm maskesinin üzerinde yapma bir sakal, akbaba ve kobra simgeleri bulunuyor. Mısırlılar, Güneş Tanrısı Ra'nın teninin saf altından olduğuna...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor