Hz Muhammed (sav)'in Necaşi'ye gönderdiği mektup - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav)'in Necaşi'ye gönderdiği mektup

Hz Muhammed (sav)’in Necaşi’ye gönderdiği mektup

-

Beyhaki ”ed-Delail” adlı eserinde ”Peygamber’in Necaşi’ye gönderdiği Mektup Bahsi’nde şöyle der:

   

”Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu Resulullah Muhammed (sav)’den, Habeş büyüğü Necaşi Ashame’ye gönderilen bir mektuptur. Hidayete uyup Allah’a ve Resulü’ne iman eden, Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına, ortaksız olduğuna, eş ve çocuk edinmediğine, Muhammed’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik eden kimseye selam olsun. Seni, Allah’ın daveti ile davet ediyorum ki; ben O’nun elçisiyim. Müslüman ol, selamete gir. ‘De ki: Ey kitap ehli! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah’a kulluk edelim. O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kiminiz kiminizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse: ‘Bizim Müslüman olduğumuza şahit olunuz!’ deyiniz.’ (Al-i İmran, 3/64).

Eğer bu davete icabet etmezsen, kavminden olan Hristiyanların vebali senin üzerinedir!” 

Nitekim bu arada Bizans İmparatoru Herakliyus’a, Farsların Kisra’sına, Mısır hükümdarına ve Necaşi’ye mektup yazmıştır. İşte bu mektup, Ca’fer b. Ebi Talib ile arkadaşlarına iyi davranan birinci Necaşi’ye değil de, ondan sonra gelen (Habeşistan) Necaşi’sine yazılmıştır.

   

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Hz Ali’ye suikast yapıldı, ağır yaralandı. Allah’ın Aslanı durumunun gittikçe ağırlaştığını hissediyordu. Devamlı olarak…

Hicretin kırkıncı yılında, Ramazan ayının on dokuzunda Hz Ali'ye suikast yapıldı, ağır yaralandı. Allah'ın Aslanı durumunun gittikçe ağırlaştığını hissediyordu....

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi kırdılar. Ben de...

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ''Ümmeti Muhammed'i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar hemen tevbe ederek benim belimi...

Musa aleyhisselâmın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa, çoluk çocuğuna vedâ et emri geldi. Musa aleyhisselâm, emre uyarak, çoluk çocuğuna vedâ eyledi. Küçük bir çocuğu...

Musa aleyhisselâmın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa, çoluk çocuğuna vedâ et emri geldi. Musa aleyhisselâm, emre uyarak, çoluk çocuğuna vedâ eyledi....

Hz Ali 10 yaşındayken nasıl Müslüman oldu?

Hz Muhammed (sav) Peygamberlik vazifesiyle serfiraz olduğunda Hz Ali on yaşlarındaydı. Bir gün Hz Peygamber, Hz Hatice validemizle birlikte...

Trabzon Rum İmparatoru David Kommen, akrabası Uzun Hasan’a güvenerek Türklere verdiği vergiyi kestiği gibi, daha evvelce verdiklerini de istemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet, David’in...

Trabzon Rum İmparatoru David Kommen, akrabası Uzun Hasan'a güvenerek Türklere verdiği vergiyi kestiği gibi, daha evvelce verdiklerini de istemeye...

Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti? İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre...

İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre vuruştular yenişemediler. İran topraklarında eskiden Mecusiler yani...

Mutlaka Okumalısınız

Yavuz Sultan Selim’in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim’e şöyle demiştir: Şu 3 şey Osmanlı’yı yıkar.

Yavuz İran'ı yere serdikten, Mısır ve Arabistan'ı Osmanlı Devletine...

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Muhterem vatandaşlarıma ! Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor