HZ MUHAMMED SÖZLERİ - Dtarihi
Ünlülerden sözlerHZ MUHAMMED SÖZLERİ

HZ MUHAMMED SÖZLERİ

-

Bir kez Allah’a sığınan kişiyi Allah o gün bitinceye kadar koruması altına alır.

   

En büyük düşmanın; iki kaburga kemiğin arasındaki düşmandır.

Ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden riyakarlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur.

Ben ümmetim hakkında ne müminden ne de müşrikten korkmam. Çünkü mümini imanı fenalık yapmaktan alıkor. Müşrik ise, onun küfrü açık olduğu için müslümanlar ondan sakınırlar. Ama, benim en çok korktuğum münafıklardır. Zira onlar dıştan göründükleri gibi inanmazlar, onlar sizin iyi gördüğünüz gibi konuşurlar, tasvip etmediğiniz tarzda amel işlerler, sizi dilleriyle aldatırlar.

   

Onlar insanları Kitabullah’a çağırırlar, fakat Kitap’tan zerre nasipleri yoktur.

Ümmetimden birtakım kimseler zümreler türayacektir. Onlar Kuran’ı öyle okurlar ki; sizin okuyuşunuz onlarınkinin yanında hiç kalır. Namazınız da namazlarına göre hiç kalır. Orucunuz da oruçlarının yanında bir hiç kalır. Kuran’ı okurlar, onu lehlerine sanırlar, halbuki aleyhlerine olacaktır. Namazları köprücük kemiklerinden öteye geçmez. Nitekim onlar, okun yaydan çıktığı gibi İslam’dan hemen çıkacaklar.

Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hainlere güvenilecek.

   

”Onlar senden sonra dini bozdular, bidatler ihdas ettiler, saptılar ve başkalarını saptırdılar…” Bunun üzerine Efendimiz  ”O halde benden sonra yolunu değiştiren benden uzak olsun!”

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

   

Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, kurtuluşa eren fırka dışında kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir.

Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin söz verme.

Mümin, (bir şeyi yapmadan önce) ince eleyip sık dokur.

   

Günah kalbe acı verir.

Bir kimse, yediğinin, içtiğinin nereden geldiğine aldırış etmezse, Allah da hiç aldırış etmeden herhangi bir kapıdan onu cehenneme sokar.

Allah’ın laneti rüşvet veren ve alan üzerinedir.

   

Bir iğne, bir parça iplik de olsa ganimet malını getirin. Kim ganimetten bir iğne veya iplik çalacak olsa, Kıyamet günü, o kimse getirecek durumda olmadığı halde onu getirmesi istenerek devamlı azap edilir.

Devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz.

Cennete usulsüz vergi alanlar girmeyecektir.

   

Cennet halkının kadınlarından herhangi biri yüzünü gösterseydi mukarreb meleklere ve peygamberlere varıncaya kadar onu gören herkes güzelliği karşısında hayran kalırdı.

Yeşil yaprakları olmayan bir ağaç bir şeye benzemediği gibi haramdan sakınılmayan ve salih amellerin bulunmadığı  Müslümanlık ta bir şeye benzemez.

Allah hırsıza lanet etsin! Bir miğfer çalar onun yüzünden eli kesilir, bir urgan çalar onun yüzünden eli kesilir.

Ahir zamanda, alimler ölür, cahiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır.

Bizi aldatan bizden değildir.

Kıyamet gününde bir takım insanlar etlerinin makasla kesilmiş olmasını isterler. Buna sebep, zavallı kimselerin dünyada çektikleri bela yüzünden orada aldıkları sevabı görüp, iğrenmeleridir.

”Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer.” Allah’ın isimlerini saymaktan kasıt onlarla ahlaklanmaktır.

Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Son İçerikler

Çavuşkuşu, Hz Süleyman’a dönerek Belkıs’ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, Belkıs’ın 7 odada gizli tahtını kim erken...

Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, ''Efendiler! dedi, 'Kraliçe...

Hz Hızır’ın sırrını bilen kişiyi Firavun neden öldürttü? Bu olayın başlangıcı şöyledir: Hızır, İsrailoğulları’nın ileri gelenlerinden biriydi. Manastırında yaşayan bir rahibe uğramaktaydı. Rahip…

''Resulullah'ın yürütüldüğü (Mi'raç) gecesi güzel bir koku duydu. Bunun üzerine Resulullah -Ey Cebrail! Bu güzel koku da nedir? diye sordu....

Hz Ali 10 yaşındayken nasıl Müslüman oldu?

Hz Muhammed (sav) Peygamberlik vazifesiyle serfiraz olduğunda Hz Ali on yaşlarındaydı. Bir gün Hz Peygamber, Hz Hatice validemizle birlikte...

Hz Muhammed (s.a.v) ”6 özellik hayırdandır”

1-) Allah düşmanlarına cihat etmek, 2-) Yaz günü oruç tutmak, 3-) Musibet anında sabretmek, 4-) Haklı olduğun halde mücadeleyi terk etmek, 5-) Bulutlu...

Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel

Başka bir Hadis-i Şerif'te Nebiler serveri şöyle buyurur: ''Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Şayet bu ameli tastamam...

”Cennet ehli üç sınıftır:” Muhammed (s.a.v)

1- İktidar ve kudret sahibi olup adaletli ve hayırlı işlerinde muvaffak kılınmış kimse. 2- Akrabalığı olan herkes ve her mü'min...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor