Hz Musa - Allah kimin namazını kabul eder? - Dtarihi
İslam tarihiHz Musa - Allah kimin namazını kabul eder?

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

-

Allah Teala, Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

”Ben, sadece benim azametim karşısında tevazu gösterip yarattıklarıma karşı kibirli olmayan ve benden sürekli kalbiyle korkan kimselerin namazını kabul ederim.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız