Hz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş tuzlu balığın nasıl dirildiğine dairdir. Ne Kur’an-ı Kerim’de ne de bir teki dışında anılan hadis kaynaklarında balığın nasıl dirildiğine dair açıklama vardır. Sadece - Dtarihi
İslam tarihiHz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş...

Hz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş tuzlu balığın nasıl dirildiğine dairdir. Ne Kur’an-ı Kerim’de ne de bir teki dışında anılan hadis kaynaklarında balığın nasıl dirildiğine dair açıklama vardır. Sadece

-

Bu ayrıntı, Hz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş tuzlu balığın nasıl dirildiğine dairdir. Ne Kur’an-ı Kerim’de ne de bir teki dışında anılan hadis kaynaklarında balığın nasıl dirildiğine dair açıklama vardır. Sadece Buhari’de mevcut bir varyantta bunun sebebi açıklanmıştır. Bu hadise göre, ”Hızır’la buluşacakları o kayanın dibinde bir kaynak (ayn) vardı ki, buna ”hayat kaynağı” (aynu’l hayat) deniyordu; hiçbir şey yoktu ki, suyundan isabet etsin de dirilmesin. Balığa da bu sudan isabet etmişti.

İşte sonraki kısımlarda sözü edilecek olan meşhur mitolojik ”hayat suyu” İslam ilahiyatı kaynaklarında muhtemelen ilk defa burada rastlamaktayız.

Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü

Mutlaka Okumalısınız

4. Murad tütün içenleri öldürtüyor muydu?

4. Murad denince akla yasaklar da geliyor. İçki, tütün,...

Hz Muhammed (sav) – Cehennemin günde dört yüz kere ondan Allah Teala’ya sığındığı vadiye kimler girecek?

İbn Mace ve Tirmizi Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet...
x