Hz Musa ile birlikte Allah Teala'nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi? - Dtarihi
İslam tarihiHz Musa ile birlikte Allah Teala'nın sesini duymak için...

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi?

-

Hz Musa’nın kavminden seçilen ve Hakk’ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa ile birlikte konuşmayı dinleyecekleri mekana gelince, sesi işitir işitmez hepsi bayıldılar ve Hz Musa orada yanlız başına kalakaldı. Allah Teala o yetmiş kişiyi diriltince şöyle dediler:

Bizim Allah Teala’nın kelamını işitecek gücümüz yoktur, Ey Musa! Sen bizimle Allah arasında vasıta ol. 

Bundan sonra Allah, Hz Musa’ya konuştu, o da Allah Teala’nın kelamını insanlara nakletti. Hz Musa imanının güçlü olmasından, itaat ve kulluğunu tam yapmasından dolayı Allah Teala’nın kelamını işitebilmiştir. Oysa ki o yetmiş kişi imanlarının zayıflığından dolayı O’nu işitemediler.

Oysa ki onlar kendilerine Tevrat’ta gelen hükümleri kabul ederek ilahi emir ve yasaklara riayet etmiş olsalar, edebli durarak o cüretli sözleri sarf etmeselerdi; onlar da Allah Teala’nın kelamını işitebilecek güce sahip olacaklardı.

Mü’minlerin Çeşitli İmtihanlarla Sınanması – Abdulkadir Geylani

İslam tarihi

Peygamber Efendimiz’den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına atmıştı…

Peygamber Efendimiz'den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına atmıştı....
İslam tarihi

Hz Muhammed’e peygamberlik verildiğinde şeytanın yardımcıları koşarak ”Yeni bir peygamber gönderildi, yeni bir ümmet çıktı” dediler. Şeytan ”Dünyayı seviyorlar mı?” diye sordu…

Ebu Ümame el-Bahili şöyle anlatır: Hz Muhammed'e peygamberlik verildiğinde şeytanın yardımcıları koşarak ''Yeni bir peygamber gönderildi, yeni bir ümmet çıktı''...
İslam tarihi

Hz Peygamber (sav) Maiz b. Malik’i recmettiği zaman bir kişi yanındaki arkadaşına dedi ki: ‘Bu (Maiz), köpeğin ansızın ölmesi gibi öldü!’ Hz Peygamber (sav) bunu duyunca şunları söyledi:

Hz Peygamber (sav) Maiz b. Malik'i recmettiği zaman bir kişi yanındaki arkadaşına dedi ki: 'Bu (Maiz), köpeğin ansızın ölmesi gibi...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

Osmanlı'da ilk kardeş katlini, 1. Murad'ın şehit edildiği Kosova savaşı'nda hatta savaş  meydanında görüyoruz. Biliyorsunuz, bir Haçlı seferi organize ediliyor....
Dini Hikayeler

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -‘Ey Rabbim! Bana cevap vermesi için şu şehre emret!’ dedi. Yüce Allah, o şehre:

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -'Ey Rabbim! Bana cevap vermesi...
Mısır tarihi

Firavun Tutankamon’un ölüm maskesinin üzerinde olan gizemli işaretlerin manaları

Tutankamon'un ölüm maskesinin üzerinde yapma bir sakal, akbaba ve kobra simgeleri bulunuyor. Mısırlılar, Güneş Tanrısı Ra'nın teninin saf altından olduğuna...
İslam tarihi

Kuran’da günahlardan sakınmak

''Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlar içindir.'' (Zuhruf 43/35) Başka bir ayette şöyle buyurur: ''Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarların...
İslam tarihi

Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

''Çünkü Firavun o (Mısır) beldesinde gerçekten azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı.'' (el-Kasas 28/4). Yani Firavun, (Mısır ülkesinde) zorba davrandı, azdı,...
Mısır tarihi

Eski Mısır’ın Yedi Harikası

1- Yapılar: Sakkara'daki Step Piramidi dünyanın ilk büyük taş yapısıydı. Giza'deki Büyük Piramit şaşırtıcı şekilde, her biri 2,5 ton ağırlığında...
İslam tarihi

Hz Hatice, toprağa verdiği bu yavruları hakkında ”Ya Resulullah! Senden olan çocuklarım şimdi nerededir.” diye sordu. Peygamberimiz:

Peygamberimizin ilk vefat eden erkek çocuğu Kasım'dır. Kasım vefat ettiği zaman 4 yaşında idi. Peygamberimiz: Kasım'ın vefatına o kadar üzüldü...
Dini Hikayeler

Hz Süleyman, zamanında, iki kadın bir çocuk üzerinde münakaşa ediyorlardı. İki kadının ikisi de bir çocuğa sahip çıkıyorlar ve ”Bu çocuk benim” diyorlardı. Hz Süleyman:

Hz Süleyman, kendisine nice hikmetler verilmiş bir peygamberdi. Onun zamanında, iki kadın bir çocuk üzerinde münakaşa ediyorlardı. İki kadının ikisi...
İslam tarihi

Hz Yusuf mu daha güzeldi yoksa Hz Adem mi? – İbn Kesir

Bazı alimler, Hz Peygamber'in ''Yusuf'a uğradım. Bir de gördüm ki, ona güzelliğin yarısı verilmiş'' sözü hakkında şöyle demişlerdir: ''Hz Yusuf,...
Osmanlı tarihi

Bir gün birisi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın yoluna çıkıp: ”Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir akçe ihsan eyle,” demiş. Fatih Sultan Mehmet: 124.000 bin peygamberin isimlerini say bakalım…

Bir gün birisi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yoluna çıkıp: ''Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir...
İslam tarihi

Hz Ömer’e -Ey Mü’minlerin Emiri! Kendi yakınında olanları görüyorsun, fakat uzakta olanları görmek için ne yaparsın? dediler. Hz Ömer şöyle buyurdu:

Bilginler ittifak etmişler ki, Hz Ömer'in idaresi gibi idare, ne kendisinden önce geçenlerde ve ne de kendisinden sonra gelenlerde olmuştur....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

Yedi kat gökler, yedi kat yerler ve dağlar zina yapan adama lanet ederler. Zinakarların edep yerlerinin kokusu muhakkak cehennem ehlini...
Haberler

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında. “Yâ Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı da çalışmadan ihsan et” diye. sabahtan akşama dua ederdi. İnsanlar, onun işsiz güçsüz haliyle zenginlik istemesine gülerek,

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında. “Yâ Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın esir düşen 70 esiri kazanlarda diri diri nasıl kaynatıldı?

Temuçin'in bir han olarak kabul edilme ve kendi idari sarayını oluşturmadaki başarısına rağmen Camuka kendi taraftarlarına Temuçin'i tüm Moğol kabilelerinin...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail beslediği domuza neden Bayezid adını verdi? Sultan Bayezid’in bu yeni Safevi öğretisinin imparatorluğunda yayılmasına tahammül etmesi mümkün değildi. Aniden Anadolu’da bu sapkın öğretiye mürid olduklarından

Uzun Hasan'ın soyundan gelen Türkmen hükümdarların son gücünü, zaferle çıktığı Nahcivan (1501) ve Hemedan (1502) muharebelerinde kıran bu talihli fatih...
İlginç Bilgiler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

Bizde ''nazar değmesi'' adı verilen inanç, diğer lisanlarda ''şeytan göz'' veya ''şeytan bakışı'' olarak adlandırılır. Bebeğine yeni elbiseler giydiren bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar edecek?

Kıyamet günün olunca, kafire ameli bildirilecek ve o inkar edip meleklerle mücadeleye kalkışacak. Bunun üzerine ona: ''İşte komşuların senin aleyhinde...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x