Dtarihi Hz Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o asa, büyük bir yılan haline dönüşmüş ve hızlıca Firavun’a doğru hareket ediyordu. Firavun bu yılanın kendisine doğru geldiğini görünce, ondan korktu ve... - Dtarihi

Hz Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o asa, büyük bir yılan haline dönüşmüş ve hızlıca Firavun’a doğru hareket ediyordu. Firavun bu yılanın kendisine doğru geldiğini görünce, ondan korktu ve…

Paylaş

Loading

Hz Musa, ailesini alıp (Mısır’a gitmek üzere) yola çıktığında Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de sana anlatmış olduğu ateş, asa ve el olayları meydana geldi. Hz Musa, Yüce Allah’a (Mısır’da iken) öldürmüş olduğu kişiden dolayı Firavun’un kavminden çekindiğini ve dilinde bulunan düğümü yani peltekliği şikayet etti. Çünkü Hz Musa’nın dilinde biraz pelteklik vardı. Bu pelteklik, birçok sözü söylemesine engel oluyordu. Bundan dolayı Hz Musa, Rabbinden, kardeşi Harun’la kendisine yardım etmesini istedi. Buna göre Harun, Hz Musa’ya destek olacak ve onun dilinin açık bir şekilde söyleyemediği pek çok şeyi konuşacaktı. Yüce Allah, Hz Musa’nın bu isteğini yerine getirdi ve onun dilindeki peltekliği çözdü. Harun’a da vahyetti. Çünkü Yüce Allah, Harun’a, çıkıp Hz Musa’yı karşılamasını emretti.

Hz Musa asasına dayanıp yürümeye devam etti. Öyle ki sonunda Harun’la karşılaştı. İkisi birlikte Firavun’a gittiler. Uzun bir müddet Firavun’un kapısında, kendilerine izin verilmediği için beklediler. Uzun ve yorucu bir bekleyişten sonra onlara (Firavun’un huzuruna girmeleri için) izin verildi. İkisi, Firavun’a:

-”Biz Rabbinin elçileriyiz.” (Taha 20/47) dediler. Firavun da:

-”Ey Musa! Sizin Rabbiniz kimdir?” (Taha 20749) dedi.

Hz Musa, Firavun’a, Allah’ın sana anlattığını haber verdi. Firavun:

-‘Ne istiyorsunuz?’ dedi ve Musa’ya, öldürülen adamı hatırlattı.

Hz Musa da, Firavun’a (Kur’an’da) işittiğin şekilde mazeret belirtti. Ona:

-‘Ben size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte gönder!’ dedi. Firavun bu teklifi kabul etmeyip:

-”Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan, onu göster bakalım!” (el-Araf,7/105-106) dedi.

Bunun üzerine Hz Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o asa, büyük bir yılan haline dönüşmüş ve hızlıca Firavun’a doğru hareket ediyordu. Firavun bu yılanın kendisine doğru geldiğini görünce, ondan korktu ve tahtından düştü. Bu yılanı kendisinden alıkoyması için Hz Musa’dan yardım istemeye başladı. Hz Musa (onun bu isteğini) yaptı. Sonra Hz Musa elini koynuna koyup çıkarınca bir hastalık yani alaca hastalığı olmaksızın Firavun onu bembeyaz gördü. Sonra elini tekrar koynuna koyunca eli yine ilk renkteki şekline döndü.

Bunun üzerine Firavun, ne yapacağı hususunda çevresinde bulunan ileri gelen kimselerle istişare yaptı. Onlar da, ona:

-”Bunlar iki sihirbaz, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin güzel örnek olan yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar.” (Taha 20/63) dediler.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x