Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa’ya dedi ki: -Rabbine söyle ki ben ona tapmıyorum. Benim rızkımı muktedirse kessin. Ben onu - Dtarihi
Dini HikayelerBir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi....

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa’ya dedi ki: -Rabbine söyle ki ben ona tapmıyorum. Benim rızkımı muktedirse kessin. Ben onu

-

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa’ya dedi ki:

-Ya Musa! Nereye gidersin?

Hz Musa buyurdular ki:

-Rabbimle münacata giderim.

Mecusi dedi ki:

-Rabbine söyle ki ben ona tapmıyorum. Benim rızkımı muktedirse kessin. Ben onu tanrı olarak, mabut olarak kabul etmiyorum.

Hz Musa Tur dağına münacata çıktı. Münacattan sonra diledi ki dönüp gitsin. Hak Teala kendi kereminden dedi ki:

-Ya Musa! Hani sana ısmarladıkları haberi niçin söylemezsin?

Hz Musa buyurdu ki:

-İlahi! Gizli aşikar her şey sana malumdur. Bu sebepten sana söylemeye haya ettim.

Hak Teala buyurdu ki:

-Ya Musa! Var o kuluma söyle, benim kulluğumdan arlanırsa ben rububiyetimi bu sebepten terk etmem. Bütün mahlukata rızıklarını veririm. İster bana ibadet etsinler, isterlerse etmesinler.”

Hz Musa dönüp gelirken o Mecusiye yolda rastladı. O Mecusi, Hz Musa’ya dedi ki:

-Ya Musa! Benim haberimi Allah-u Teala’ya söyledin mi?

-Dedim, ya kafir.

Mecusi:

-Allah ne dedi, diye sordu. Hz Musa buyurdular ki:

-Hak Teala dedi ki ”O benim kulluğumdan arlandı diye ben razzak-ı alenilik sıfatımı terk etmem. Müslüman, fasık, salih olan bütün mahlukatı yaratan ve rızıklarını veren benim. Veririm kesmem.

Mecusi bu sözleri işitince ağladı. Parmağını kaldırıp dedi ki ”La ilahe illallah, Musa kelimullah.” Yani, Allah’tan başka ilah yoktur, Hz Musa onun kelimi, yani onunla konuşandır.

O zamana kadar o Mecusi ancak ”Lat” der ve Lat putuna tapardı.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Son İçerikler

Timur, hızla Sivas’ı kuşattı ve teslim olmasını istedi. Fakat şehrin kumandanı Ertuğrul bunu reddedince şiddetli bir kuşatma başladı. İçeriden elde ettiği adamları…

Yıldırım Beyazıt Han'ın en sevdiği oğlu Ertuğrul, Sivas'ta vali olarak bulunuyordu. Timur bütün İran'ı ele geçirip bir kasırga gibi Doğu...

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce… Bu esnada İbn Abbas şöyle dedi: ”Ey mü’minlerin emiri, niye korkuyorsun? Allah sana nice fetihler ...

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce oğluna şöyle dedi: ''Yazık bana! Çabuk yanağımı yere değdir, anasız kalasıca!  O...

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların döne döne yükselişini hayretle...

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların...

Bir genç, ”Fatih Sultan Mehmet, neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor?” diye sorunca: Bir  yazar ona şöyle cevap verir:

Bir genç, ''Fatih Sultan Mehmet, neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor?'' diye sorunca: Bir  yazar ona şöyle cevap verir: ''Yaptığı...

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Moğollardan herhangi biriyle boğuşmak istediğini ifade ederek bir at talep etti. Timuçin arzusunu yerine getirerek...

Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra takip edile edile, nihayet...

1.Mustafa akli melekelerini yitirmiş miydi?

15. Osmanlı  padişahı ve 94.İslam Halifesi 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1yıl 3 ay 22...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x