Hz Musa, (bir gün) İsrailoğlları'na hutbe vermek üzere ayağa kalktı. Bu sırada ona: -'İnsanların en bilgini kimdir?' diye soruldu. O da: -(İnsanların en bilgini) benim! diye cevap verdi. Hz Musa, ('en iyi bilen Allah'tır yani Allahu a'lem) diye cevap vermediği için Allah, Hz Musa'yı azarladı. Çünkü Hz Musa, ilmi Allah'a havale etmemişti. Bunun üzerine Allah, Hz Musa'ya: - Dtarihi
İslam tarihiHz Musa, (bir gün) İsrailoğlları'na hutbe vermek üzere ayağa...

Hz Musa, (bir gün) İsrailoğlları’na hutbe vermek üzere ayağa kalktı. Bu sırada ona: -‘İnsanların en bilgini kimdir?’ diye soruldu. O da: -(İnsanların en bilgini) benim! diye cevap verdi. Hz Musa, (‘en iyi bilen Allah’tır yani Allahu a’lem) diye cevap vermediği için Allah, Hz Musa’yı azarladı. Çünkü Hz Musa, ilmi Allah’a havale etmemişti. Bunun üzerine Allah, Hz Musa’ya:

-

Hz Musa, (bir gün) İsrailoğlları’na hutbe vermek üzere ayağa kalktı. Bu sırada ona:

-‘İnsanların en bilgini kimdir?’ diye soruldu. O da:

-(İnsanların en bilgini) benim! diye cevap verdi.

Hz Musa, (‘en iyi bilen Allah’tır yani Allahu a’lem) diye cevap vermediği için Allah, Hz Musa’yı azarladı. Çünkü Hz Musa, ilmi Allah’a havale etmemişti. Bunun üzerine Allah, Hz Musa’ya:

-‘İki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum var. O, senden daha bilgilidir!’ diye vahyetti. Hz Musa:

‘Ey Rabbim! Ben onu nasıl bulabilirim?’ diye sordu. Yüce Allah da:

-‘Bir zenbile balık koy, onu sırtına al. Balığı nerede yitirirsen o zat oradadır!’ buyurdu.

Bunun üzerine Hz Musa, bir balık alıp onu zenbilin içine koydu. Sonra yola koyuldu. Kendisiyle beraber Yuşa İbn Nun olan bir gençle yola çıktı. Derken bir kayanın yanına geldiler. Hz Musa ve genç (dinlenmek üzere) başlarını (kayaya) koydular ve (orada yatıp) uyudular. Derken balık zembilde kımıldadı, ondan çıkarak denize düştü. Denizde bir yol bulup gitti. Hz Musa uyanınca, arkadaşı ona, balığın gitmesini haber vermeyi unuttu. O gün ve gece boyunca yürüdüler. Ertesi gün olunca Hz Musa gelince: ”Kuşluk yemeğimizi getir, bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu!” dedi (el-Kehf 18/62) Genç Hz Musa’ya:

-”Gördün mü, dedi. Kayaya sığındığımız sırada doğrusu ben balığı unuttum; bana onu söylememi herhalde şeytan unutturdu. Balık şaşılacak bir şekilde denizin içinde yolunu tutup gitmişti!” dedi (el-Kehf 18/63)

Bu durum, balık için bir kanal, Hz Musa ile genç arkadaşı için şaşılacak bir şey olmuştu. Hz Musa genç arkadaşına:

-”İşte aradığımız zaten bu idi!’ dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri gittiler.” (el-Kehf 18/64)

İzlerini takiben yürüyerek geri döndüler, öyle ki kayaya kadar geldiler. Hz Musa orada elbisesine bürünmüş bir adam gördü. Hz Musa ona selam verdi. Hz Hızır, Hz Musa’ya:

-‘Senin bulunduğun bu yerde selam ne gezer! (küfür ülkesi olduğu için) Hz Musa:

-‘Ben Musa’yım!’ dedi. Hz Hızır:

-‘İsrailoğulları’nın Musa’sı mı?’ dedi. Hz Musa:

-‘Evet! Sana öğretilen doğruyu bulma yeteneğini bana öğretmen için senin yanına geldim!’ dedi. Hz Hızır da:

-”Sen benimle birlikte bulunmağa sabredemezsin!” (el Keh 18/67). Ey Musa! Ben Allah’ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim ki, sen onu bilemezsin. Sen de, Allah’ın ilminden, Allah’ın sana öğrettiği bir ilim üzeresin ki, ben onu bilemem!’ dedi.

-”İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem!’ (el-Kehf 18/69) dedi.

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü Arap komutanları Türkleri nasıl katletti?

Gerçi Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü fakat yetenekli komutanların yönettiği Arab ordularının zor ilerleyişinin bir...

Papa Aleksandr Borcia uzun müzakerelerden sonra Cem’i zehirleyerek Fransa Kralına teslim etti. Cem zehirlendiğini anlayıp ölüme yaklaştığını hissedince, son nefesini vermeden adamlarını çağırıp onlara...

Papa İnnosan ölünce yerine Altıncı Aleksandr Borcia geçti. Yeni Papa ahlaksızlıkta diğerlerinden aşağı kalmayan bir canlı idi. Rakiplerini Tofana...

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü....

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ''Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.''...

Hz Adem: ”Ya Rabbi, İblis’i bana musallat ettin ama ben ondan ancak senin yardımınla kurtulabilirim” der. Bunun üzerine Allah Teala: ”Doğan her çocuğa bir...

Yine rivayete göre, İblis şöyle der: ''Ya Rabbi beni cennetten Adem'in yüzünden çıkardın. Fakat ben ancak sen izin verirsen...

Anlatıldığına göre, bir adam Efendimiz (sav)’e salat-u selam getirmezdi. Bir gece rüyasında Efendimiz’i gördü, fakat Peygamberimiz (sav) adamı tanımadı. Adam Peygamberimiz’e:

Anlatıldığına göre, bir adam Efendimiz'e salat-u selam getirmezdi. Bir gece rüyasında Efendimiz'i gördü, fakat Peygamberimiz adamı  tanımadı. Adam Peygamberimiz'e:...

İsrailoğulları Hz Musa’ya neden ‘Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler? Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları

Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler. Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları ahlaksızdılar. Anlatıldığına...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Nuh kaç yıl yaşadı?

Kuran-ı Kerim'in  ifadesinden anlaşıldığına göre Hz Nuh, risaletle görevlendirildiğinden...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x