Dtarihi Hz Musa’nın ölüm meleğinin gözünü çıkardı hadisini nasıl anlamalıyız? - Dtarihi

Hz Musa’nın ölüm meleğinin gözünü çıkardı hadisini nasıl anlamalıyız?

Paylaş

Loading

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:

”Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa’yada (aynı şekilde) geldi. Hz Musa da (onun ölüm meleği olduğunu anlamayınca) ona tokat vurup onun gözünü çıkardı. Bunun üzerine ölüm meleği, Rabbinin huzuruna gelip:

-‘Ey Rabbim! Musa kulun, gözümü çıkardı. Eğer Musa’nın senin katında değeri olmasaydı, muhakkak ben de ona karşı sert davranırdım –(hadisin ravisi) Yunus: ‘Ona zorluk çıkarırdım’ ifadesine yer verdi-‘ dedi. Yüce Allah, ölüm meleğine:

-‘Kuluma git, ona: ‘Elini bir öküzün derisinin -veya miskinin- üzerine koysun. Elinin kapladığı her bir kıla karşılık ona bir sene vardır!’ de’ buyurdu.

Bunun üzerine ölüm meleği, Hz Musa’ya gelip ona (bunu) söyledi. Hz Musa:

-‘O zaman (ölümüm) şimdi olsun!’ dedi.

Bunun üzerine ölüm meleği, Hz Musa’yı hafifçe kokladı, sonra onun ruhunu aldı.

(Hadisinin ravisi) Yunus şu ifadeye yer verdi: Yüce Allah, ölüm meleğine gözünü iade etti. Artık bundan sonra ölüm meleği, insanlara gizlice gelir oldu.

İbn Hibban bu hadisi problemli görüp bununla ilgili olarak özetle şunu söylemiştir: Hz Musa’ya bu sözü söylediği zaman Hz Musa’ya tanıdığı suretten başka bir biçimde gelmişti. Nitekim Cebrail de (Hz Peygamber’e) bir bedevi suretinde gelmişti. Yine melekler, Hz İbrahim ile Hz Lut’a gençlerin suretinde gelmişti. Hz İbrahim ile Hz Lut da ilk önce o melekleri tanıyamamışlardı. İşte Hz Musa’nın da aynı şekilde ölüm meleğini tanıyamamış olması muhtemeldir. İşte bu sebepledir ki, Hz Musa, ölüm meleğine tokat vurmuş ve onun gözünü çıkarmıştır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

 


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x