Firavun'un hanımı Hz Asiye, Hz Musa'yı nasıl buldu? - Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un hanımı Hz Asiye, Hz Musa'yı nasıl buldu?

Firavun’un hanımı Hz Asiye, Hz Musa’yı nasıl buldu?

-

Derken bir gün yine annesi, Hz Musa’yı nehre saldı, fakat ipin ucunu kendisine bağlamayı unuttu. O da Nil’de akıp gitti. Derken Nil Nehri’nin kıyısında buluna Firavun’un sarayının önünde kaldı. ‘‘Sonunda Firavun ailesi onu sahipsiz bularak aldı.” (el Kasas, 28/8)

Yüce Allah devamla ‘‘Çünkü o, ileride kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı!” (el-Kasa 28/() buyurdu.

Müfessirler şöyle anlattılar: ‘Cariyeler, onu nehirden aldılar. Fakat onu açmaya cesaret edemediler. Nihayet sandığı getirip Firavun’un hanımı ”Asiye”nin ellerine koydular.

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Hazreti Ömer (r.a.) Sa’d bin Amir’i Hımıs’a hakim tayin etti. Bir müddet sonra, oranın ileri gelenlerine mektup yazıp, yardım yapmak maksadıyla, çevredeki fakirlerin kendisine...

Hazreti Ömer (r.a.) Sa'd bin Amir'i Hımıs'a hakim tayin etti. Bir müddet sonra, oranın ileri gelenlerine mektup yazıp, yardım...

Aşıkpazede’ye göre Yavuz daha Trabzon’da vali iken bir gün aniden İran’a gider. Kendisi bir derviş  kılığındadır. Bulunduğu handa satranç oyunu ile kısa zamanda isim...

Aşıkpazede'ye göre Yavuz daha Trabzon'da vali iken bir gün aniden İran'a gider. Kendisi bir derviş  kılığındadır. Bulunduğu handa satranç...

Hz İbrahim, Nemrud’a iman et dedi, Vezirim Haran’a danışayım dedi. Haran, Nemrud’a şöyle dedi:

Veziri Haran, Nemrud'a: -Efendimiz, diyor, İbrahim'in istediğini asla kabul etmemelisiniz. Nemrud mütereddittir. -Niçin? Haran, gayet azimli olarak izah ediyor: -Çünkü diyor, O'nun dediğini yaparsanız,...

2. Murad Hacı Bayram’dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu durum bir suistimale yol açar....

2. Murad Hacı Bayram'dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu...

Yedi Sene harplerinde düşmanlarını yenen Prusya Kralı İkinci Frederik haklı bir şan ve şöhret kazanmıştı. 3. Mustafa, Frederik’in bu başarılarını da mahir müneccimlere sahip...

Sultan Üçüncü Mustafa müneccimlere, sihirbazlara, falcılara ve semavi hadiselerin yeryüzündeki hadiselere tesir ettiğine inanırdı. Sarayını bu işlerde ihtisası olan...

Hz Muhammed (sav) – Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin yanına geldim. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Kesildikçe yine eski haline dönüyordu. Cibril’e onların kim olduklarını...

Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin yanına geldim. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Kesildikçe yine eski haline dönüyordu. Cibril'e onların kim...

Mutlaka Okumalısınız

İlteriş Kutluk Kağan Türkleri 30 yıl süren Çin hakimiyetinden nasıl kurtardı?

Kutluk Devleti demek hiç doğru değil. Maalesef ülkemizde, bir...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x