Firavun'un katına çıktıklarında Hz. Musa'yı onun kucağına koydu. Kucağına oturmaktayken Musa, Firavun'un sakalını tuttu. Öfkelenen Firavun... - Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un katına çıktıklarında Hz. Musa'yı onun kucağına koydu. Kucağına...

Firavun’un katına çıktıklarında Hz. Musa’yı onun kucağına koydu. Kucağına oturmaktayken Musa, Firavun’un sakalını tuttu. Öfkelenen Firavun…

-

Hz Musa gelişip büyüyünce Firavun’un hanımı, Hz Musa’nın annesine bir gün tayin edip:

-‘Oğlumu bana getir de (onu) göreyim!’ dedi.

Hz Musa’nın özel hizmetkarlarına, dadılarına ve hazinedarlarına:

-‘Bugün hepiniz oğlumu hediyelerle karşılayacaksınız. Ben de onu huzur içinde görmeliyim. Her biriniz, ona neler sunduğunu ve nasıl davrandığını bana teker teker anlatsın!’ şeklinde talimat verdi.

Hz Musa, annesinin evinden çıkıp Firavun’un hanımının yanına varıncaya kadar, saygı hediye ve ikramlarla karşılandı. Saraya girerken de Firavun’un hanımı tarafından hediye ve ikramlarla karşılandı. Sevgi gösterilerine mazhar oldu. Kendisine iyi bakmış olduğu için annesine fazlaca bahşiş verdi. Sonra Firavun’un hanımı:

-‘Musa’yı Firavun’a götüreyim, o da Musa’ya ikram ve bağışta bulunsun!‘ dedi.

Firavun’un katına çıktıklarında Hz. Musa’yı onun kucağına koydu. Kucağına oturmaktayken Musa, Firavun’un sakalını tuttu. Öfkelenen Firavun onu yere bıraktı. Allah’ın düşmanı fesatçılar:

-‘Allah’ın, peygamber Hz İbrahim’e verdiği sözü biliyor musun? İşte bu çocuk senin yerine geçeceğini ve seni mağlup edeceğini düşünüyor!’ dediler.

Bunun üzerine Firavun, eli bıçaklı devriyelere, Hz Musa’yı boğazlamaları için haber gönderdi.

Bu da imtihanlardan biri ve en şiddetlisidir ey İbn Cübeyr!

Diğer taraftan Firavun’un hanımı koşarak geldi ve:

-‘Bana bağışlamış olduğun bu çocuk hakkındaki düşünceni değiştirmene sebep olan şey nedir?’ diye sordu. Firavun:

-‘Görmüyor musun? Beni mağlup edip üste çıkmaya çalışıyor!’ dedi. Hanımı, Firavun’a:

-‘Gel, kendi aramızda bir deney yapalım. Böylelikle gerçeği öğrenmiş olursun. İki ateş közü ile iki inci tanesini getir, çocuğun önüne bırak. İncileri tutup ateş közlerinden uzak durursa aklının erdiğini anlarsın. Yok eğer ateş közlerini tutup incilere yanaşmazsa aklının ermediğini anlarsın. Ateş közlerini incilere tercih etmeyen kimsenin, akıllı bir kimse olmayacağını bilirsin!’ diye teklifte bulundu.

Bunun üzerine Hz Musa’nın önüne iki ateş közü ile iki de inci bıraktılar. Hz Musa hemen ateş közlerini tuttu. Elini yakmasından korktuğu için Firavun’un hanımı, ateş közlerini Hz Musa’nın elinden hemen alıp attı ve Firavun’a da:

-‘Görmüyor musun? dedi.

Hz Musa, elini incilere uzatmak istemişti, fakat Yüce Allah elini geri çekip ateş közüne uzattırmıştı. İşte böylelikle Yüce Allah, emrini mutlaka yerine getirir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

İslam tarihi

Allah Teala’nın en çok buğzettiği kişiler

''Halk içinde Allah'ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir: Emirlerin yanında oturup da zulüm kokan sözlerine: ''Evet doğrudur'' diye...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah şu üç kişiye bakmaz;

''Allah şu üç kişiye bakmaz; zalim idarecilerine, zina eden ihtiyara, kibirli fakire.'' Yöneticelere Altın Öğütler - İmam Gazali  
İslam tarihi

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer’in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine’ye girince halka: ”Hükümdarınız nerededir?”

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer'in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine'ye girince halka: ''Hükümdarınız nerededir?''...
İslam tarihi

Hz Ömer bir cenazeye katılmıştı. Daha önce kimsenin görmediği Hz Hızır’da cenazede bulunuyordu. Hz Hızır, cenaze namazı kılınıp ölü defnedildiği zaman, elini kabrin üzerine koydu ve şöyle dedi:

Ömer b Hattab (ra) bir cenazeye katılmıştı. Daha önce kimsenin görmediği bir adam da cenazede bulunuyordu. Bu kişi, cenaze namazı...
İslam tarihi

Hasan-ı Basri’nin cehennem hakkındaki sözleri

Hasan-ı Basri şöyle der: ''Bin sene sonra cehennemden bir adam çıkar. Keşke o çıkan adam ben olsam!'' Bir defasında da...
İslam tarihi

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

Muhammed b. İshak der ki: Hz Muhammed'in peygamber olarak gönderilme zamanı yaklaştığında Yahudi hahamları, Hristiyan rahipleri ve Arap kahinleri; Peygamber'in...
İslam tarihi

Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sözünden kurtulmanın çaresi (Yaratılmış Olan zaten İlah olamaz)

Şeytan birinize gelip şöyle der: ''Seni kim yarattı?'' O da: ''Allah yarattı! der. Bu sefer: ''Peki Allah'ı kim yarattı?'' diye...
İslam tarihi

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Doğrusu Ye’cuc ile Me’cuc, (Zülkarneyn’in inşa ettiği sedden kurtulmak için) her gün o seddi kazarlar. Öyle ki seddin…

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) - ''La ilahe illallah'' (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi...
Dini Hikayeler

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa. Sonra bir demirden halka temin edip onu boynuna geçirdi ve…

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti....
İslam tarihi

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman şöyle demiştir: ''Nefsini dizginleyen kimse tek başına bir şehir fetheden kişiden daha yiğittir.'' İmam Gazali...
İslam tarihi

İmam-ı Azam, hayatının ilk devrelerinde gecelerin yarısını ibadetle ihya ederdi. Bir gün imam yolda giderken, adamın biri imamı göstererek yanındakilere:

Bir rivayette de, İmam, hayatının ilk devrelerinde gecelerin yarısını ibadetle ihya ederdi. Bir gün imam yolda giderken, adamın biri imamı...
İslam tarihi

Kıyamet günü insanlar Hz Adem, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz İsa’ya şefaat için gidecekler. Bu büyük peygamberler onları neden geri çevirecek? Ebu Hureyre (ra)’dan: ”Peygamber (sav) ile birlikte bir davetteydik. Yemekte pek hoşlandığı kızartılmış bir koyun budu vardı. Ondan bir kez ısırdı ve şöyle buyurdu:

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Peygamber (sav) ile birlikte bir davetteydik. Yemekte pek hoşlandığı kızartılmış bir koyun budu vardı. Ondan bir kez...
Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın oğlu nasıl Hristiyan oldu?

Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat, babasının sürgünü sırasında Rodos’a yerleşti ve Maria Concetta Doria adında bir İtalyan kadınla evlendi. Daha...
Sasani tarihi

Eski İran padişahlarından Feridun’un sarayın kemerinde yazan şiir

Eski İran'ın, adeletiyle nam kazanmış efsanevi padişahlarından Feridun'un sarayının kemerinde şu manada şiirler yazılmıştı: Ey kardeş! Bu dünya kimseye kalmaz....
İslam tarihi

Cehennemdekilerin içeceği Ğassak nedir? – Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır:

Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır: ''İşte bu; kaynar su ve  irindir. Onu tatsınlar.'' (Sad Suresi 57) ''Orada...
İslam tarihi

Hz Musa dedi ki: ‘Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?’

Hz Musa dedi ki: 'Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?' Allah Teala 'Yalan söylemeyen, kalbi fısk ve fücur taşımayan...
İslam tarihi

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi adama getirdi. Adam kapıyı açınca Hz Hüseyin’i elinde taze hurmalarla dolu tepsiyle görünce, hayret edip:

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi’nin Orhan Bey’e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir…

''Oğul! Din işlerini herşeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var mıdır?” diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi:

Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad var...
İslam tarihi

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Allah’u Teala ruhları, rızıkları kaç bin yıl evvel yarattı? Ölümün şiddeti karşısında meleklerin durumu

Nitekim Efendimiz buyururlar: ''Allah'u Teala ruhları tenlerden dört bin yıl...

Lokman Hekim’e hikmeti kimden öğrendiniz? diye sormuşlar O da şu cevabı vermiş:

Lokman Hekim'e hikmeti kimden öğrendiniz? diye sormuşlar O da...
x