Dtarihi Sonra Yüce Allah, Hz Musa'ya elini koynuna koymasını emretti. Sonra da elini çıkarmasını emretti. Bir de ne görsün, cilt hastası olmadığı halde - Dtarihi

Sonra Yüce Allah, Hz Musa’ya elini koynuna koymasını emretti. Sonra da elini çıkarmasını emretti. Bir de ne görsün, cilt hastası olmadığı halde

Paylaş

Loading

Sonra Yüce Allah, Hz Musa’ya elini koynuna koymasını emretti. Sonra da elini çıkarmasını emretti. Bir de ne görsün, cilt hastası olmadığı halde eli ay gibi bembeyaz olmuş ve ışıl ışıl parlıyordu. İşte bu sebepledir ki Yüce Allah şöyle buyurdu: ”Elini koynuna sok ki kusursuz, bembeyaz olarak çıksın! Korkudan açılan kollarını kendine çek.” (el-Kasas, 28//32) Bunun manasının şöyle olduğu da söylenmiştir: Korktuğun zaman elini kalbinin üzerine koy ki, kalbin sakinleşsin.

Her ne kadar bu, Hz Musa’ya özgü bir şey olsa da onun peygamberliğine iman etmenin bereketinin gereği olarak her kim korktuğu zaman elini kalbinin üzerine koyarsa peygamberlere uyduğu için bundan fayda görür ve korkusu yok olup gider.

Yine Yüce Allah, Neml süresinde bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Dokuz mucize ile Firavun’a ve kavmine git. Çünkü onlar fasık bir kavim oldular.” (Neml, 27/12)

Yani (Hz Musa’ya verilen ve peygamberliğini ispatlayan) bu iki delil/mucize; asa ve el… İşte Yüce Allah’ın ”İşte bunlar, Firavun ve ileri gelenlerine karşı, Rabbinden sana verilen iki mucizedir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır!” (el-Kasas, 28/32) ayetinde (”bu ikisi” diye) işaret edilen iki burhan/mucize, bunlardır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x