Dtarihi Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi? - Dtarihi

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

Paylaş

Loading

Alimler, gemide Hz Nuh’la birlikte bulunan mü’min kimselerin sayısı hakkında ihtilaf etmişlerdir.

1- Abdullah bin Abbas’a göre onlar, 80 kişiydiler. Onlarla birlikte hanımları da vardı.

2- Ka’b el-Ahbar’a göre ise onlar, 72 kişiydiler.

3- Onların 10 olduklarını da söyleyenler vardır.

4- Gemidekilerin 7 kişi olduğunu söyleyenler de vardır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x