Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi: | Dtarihi
İslam tarihiHz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı...

Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:

-

Rivayet edildiğine göre, Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü.

Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:

”Tayfanın kalplerini ele geçirip bedenlerinin seninle, kalplerinin de benimle olmasını sağlamak için”

Hz Nuh bu kişinin şeytan olduğunu hemen anlar ve: ”Defol gemimden, Allah düşmanı! Senin lanetlinin tekisin!” diye bağırır. Bunun üzerine şeytan Hz Nuh’a şöyle der:

”Ben insanları beş şeyi kullanarak helake götürürüm. Bunlardan üçünü sana söylerim ama ikisini kesinlikle söylemem” der.

Bu esnada Allah Teala Hz Nuh’a, ”O üç şeye ihtiyacın yok, ikisini söylesin” diye vahyeder.

Hz Nuh da ona ”İki şeyi söyle yeter” der. Şeytan şöyle cevap verir:

”O ikisi öyle özelliklerdir ki, beni hiçbir zaman yalancı çıkartmamışlardır. Bunlar ihtiras ve kıskançlıktır. Kıskançlık yüzünden lanetlendim ve cennetten kovuldum. İhtirasa gelince, Adem’e malum ağaç dışında cennetteki bütün her şey mubah kılınmıştı ben onun ihtirasını/nefsi arzularını körükleyerek yasak ağaçtan yemesini sağladım ve amacıma ulaştım.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

Bir defasında Malik Bin Dinar'ın nefsi incir istemişti. Bu...

Hz Muhammed (sav)’in ümmetine 6 nasihati

İbn Hibban ve Taberani rivayetine göre Ebu Zerr şöyle...
x