O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin | Dtarihi
İslam tarihiO iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki...

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

-

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti.

Bunun sebebi de; Buhari’nin ”Birbirlerine dediler ki: ”Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Vedd’i, ne Suva’ı ve ne de Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i (Nuh 23) ayetinin tefsiriyle ilgili olarak rivayet etmiş olduğu şu hadistir:

”Vedd, Suva, Yeğus,  Yeuk ve Nesr, Hz Nuh’un kavminden salih amel işleyen kimselerin adlarıdır. Bu kişiler öldükten sonra şeytan, onların kavmine, onların hayattayken oturdukları yerlere heykeller dikmelerini ve bu heykellere de onların adlarını vermelerini telkin etti. Onlar da o kişilerin heykellerini  diktiler. Ama o zaman için o heykellere  tapan olmadı. O heykelleri dikenler de öldükten sonra, konuyla ilgili bilgi ortadan yok olunca, insanlar o heykellere tapmaya başladılar.”

Abdullah bin Abbas der ki: ”Hz Nuh’un kavminin bu heykelleri, daha sonra Araplara mal oldu.”

İbn Cerir et-Taberi ise ”Tefsir”  kitabında  der ki:

”(Nuh 23. ayette geçen Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr) salih kimselerdi. Hz Adem ile Hz Nuh arasındaki zamanda yaşamışlardı. Öldüklerinde, onlara uyan adamları:

-‘Eğer bunların heykellerini yaparsak, kendilerini gördükçe bizi ibadete daha şevk edici olurlar!” dediler ve onların heykellerini yaptılar.

Ancak bu heykelleri yapanlar ölünce, İblis, onların yerine gelen sonraki kuşağın insanlarına:

-‘Sizden öncekiler bu heykellere taparlardı ve bunları aracı kılarak yağmur yağmasını dilerlerdi!’  dedi.

Böylece onlar, bu heykellere taptılar.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

x