O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari'nin - Dtarihi
İslam tarihiO iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki...

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

-

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti.

Bunun sebebi de; Buhari’nin ”Birbirlerine dediler ki: ”Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Vedd’i, ne Suva’ı ve ne de Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i (Nuh 23) ayetinin tefsiriyle ilgili olarak rivayet etmiş olduğu şu hadistir:

”Vedd, Suva, Yeğus,  Yeuk ve Nesr, Hz Nuh’un kavminden salih amel işleyen kimselerin adlarıdır. Bu kişiler öldükten sonra şeytan, onların kavmine, onların hayattayken oturdukları yerlere heykeller dikmelerini ve bu heykellere de onların adlarını vermelerini telkin etti. Onlar da o kişilerin heykellerini  diktiler. Ama o zaman için o heykellere  tapan olmadı. O heykelleri dikenler de öldükten sonra, konuyla ilgili bilgi ortadan yok olunca, insanlar o heykellere tapmaya başladılar.”

Abdullah bin Abbas der ki: ”Hz Nuh’un kavminin bu heykelleri, daha sonra Araplara mal oldu.”

İbn Cerir et-Taberi ise ”Tefsir”  kitabında  der ki:

”(Nuh 23. ayette geçen Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr) salih kimselerdi. Hz Adem ile Hz Nuh arasındaki zamanda yaşamışlardı. Öldüklerinde, onlara uyan adamları:

-‘Eğer bunların heykellerini yaparsak, kendilerini gördükçe bizi ibadete daha şevk edici olurlar!” dediler ve onların heykellerini yaptılar.

Ancak bu heykelleri yapanlar ölünce, İblis, onların yerine gelen sonraki kuşağın insanlarına:

-‘Sizden öncekiler bu heykellere taparlardı ve bunları aracı kılarak yağmur yağmasını dilerlerdi!’  dedi.

Böylece onlar, bu heykellere taptılar.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Fransa Kralı 3. Napolyon’un, Paris’te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine: ”Sen...

Fransa Kralı 3. Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı...

Hz Musa, Samiri’yi neden öldürmedi?

Rivayet ediliyor ki, Allah Teala Hz Musa'ya vahiy göndererek 'Samiri'yi öldürme! Çünkü o cömerttir!' dedi. İmam Gazali - Cimrilik ve...

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Burada başka bir konuyu da açıklamak gerekir. O da Çinlilerin özellikle onu ''Bilge'' olarak tanımlaması ve bunun için takdir...

İbrahim bin Edhem Hz, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas’a sorarlar: ”Bu zatı ziyarete gitmeyecek misin?” Cevap şu: ”Şeytanla görüşmek, onunla...

Bir gün büyük velilerden İbrahim bin Edhem, bir şehre gelir. Oranın tanınmış salih zatlarından Süleyman Havvas'a sorarlar: ''Bu zatı ziyarete...

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken...

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251)...

Hz İsa göğe nasıl uçtu? – Roma valisi Hz İsa’nın öldürülmesini ve çarmıha gerilmesini emretti. Bunun üzerine Hz İsa’yı Kudüs’teki bir evde…

Yüce Allah (bu ayeti kerimelerde) Hz İsa'yı -kesin olan sahih görüşe göre- uykuda vefat ettirdikten sonra göğe yükselttiğini ve...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor