Hz Nuh'un kavmi teknolojik olarak bizden üstün müydü? Kuran'da geçen ''yedi göğü'' biliyorlar mıydı? - Dtarihi
İslam tarihiHz Nuh'un kavmi teknolojik olarak bizden üstün müydü? Kuran'da...

Hz Nuh’un kavmi teknolojik olarak bizden üstün müydü? Kuran’da geçen ”yedi göğü” biliyorlar mıydı?

-

Nuh suresinin 15. ayetinde, Hz Nuh’un kavmine ”görmediniz mi, Allah yedi göğü nasıl tabakalar halinde yaratmış?” diye sorduğu bildirilir. Buradan da anlıyoruz ki o dönem, uzay en uzak köşeleri bile ileri bir teknikle gözlemlenebiliyor, incelenebiliyordu? Burada bizim için ayırım, bu soruyu Allah’ın değil, Hz Nuh’un soruyor olmasıdır. Eğer o kavim bu bilgilere sahip olmasaydı, onlar arasında böyle bir diyalog geçmezdi.

Eğer bu kadar ileri bir teknolojiye sahip idilerse -ki bu ayetten, bu anlaşılmaktadır- o halde, gökyüzündeki diğer topluluklarla bir iletişimleri olabilir miydi? Bu soru birçokları için garip gelebilir ama gökyüzünde insandan başka canlıların yaşadığı Kuran-ı Kerim ayetleriyle sabittir.

M.Ö. 300’lü yıllardan kalma Yahudi metni olan Hanok kitabında da 7’den 16. bölüme kadar Gözcülerden detaylıca bahsedilir. Bunlar Tevrat’ta Nefiller, Zorbalar, Devler ve Anaklar şeklinde karşımıza çıkan ve ”İnsan kızlarıyla evlenen Tanrı oğlulları” adlandırılan kişilerdir. Hanok kitabında, onların insan kızlarıyla evlendikten sonra dev çocukların doğduğu anlatılır. Gözcüler ve onların çocukları Tufan zamanına kadar dünyada terör estirmiştir. Bunlar Cennet’tan kovulmuş Şeytan’ın soyudur. Hz Adem’in ve Kabil’in soyu da onların arasındadır. Gözcüler, Hz Adem’in diğer oğlu Şit’in soyundan gelen insanlara çok büyük zulüm yapmıştır. Hanok kitabına göre, insanlara teknolojiyi ve astronomiyi de onlar öğretmiştir. Kur’an’da , Araf suresinin 27. ayetinde gözcülere işaret eder şekilde; ”Şeytan ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görür” denir.

Nuh’un Küresi

Mutlaka Okumalısınız