Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum: | Dtarihi
İslam tarihiHz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara...

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

-

Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

Size Allah’a şirk koşmak ve kibri yasaklıyorum!

Emrettiğim şeylere gelince; birinci olarak ”La ilahe illallah” demenizi emrediyorum. Zira gökler, yerler ve içindekiler terazinin bir kefesine konulsa diğer kefesine de ”La ilahe illallah” sözü konulsa bu kefe daha ağır basar.

Aynı şekilde, yerler ve gökler arasında bulunanlar bir halka oluştursa ”La ilahe illallah” sözü onun üzerine konsa halkayı kırar.

İkinci olarak ”Subhanallahi ve bihamdihi” (Ben, Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim. Ben, Yüce Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan da tenzih ederim) demenizi emrediyorum. Bütün canlı ve cansız varlıklar bu dualar sebebiyle rızıklandırılır.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

x