Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum: - Dtarihi
İslam tarihiHz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara...

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

-

Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

Size Allah’a şirk koşmak ve kibri yasaklıyorum!

Emrettiğim şeylere gelince; birinci olarak ”La ilahe illallah” demenizi emrediyorum. Zira gökler, yerler ve içindekiler terazinin bir kefesine konulsa diğer kefesine de ”La ilahe illallah” sözü konulsa bu kefe daha ağır basar.

Aynı şekilde, yerler ve gökler arasında bulunanlar bir halka oluştursa ”La ilahe illallah” sözü onun üzerine konsa halkayı kırar.

İkinci olarak ”Subhanallahi ve bihamdihi” (Ben, Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim. Ben, Yüce Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan da tenzih ederim) demenizi emrediyorum. Bütün canlı ve cansız varlıklar bu dualar sebebiyle rızıklandırılır.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Kopardığım bir ot parçası deyip geçme!

Rivayete göre Abdullah ve Ahmet bin Harb bir yere gitmişlerdi. Ahmet bin Harb yerden bir ot kopardı. Bunun üzerine...

”Sin, Şın’a girdiğinde Muhyiddin’in kabri meydana çıkar.” sözü Yavuz’un dikkatini çekmişti. Bu işaret zaman zaman aklına  takılıp duruyordu. Şam’a vardığında oranın alim ve...

Yavuz Sultan Selim, Mısır'a açtığı sefer sırasında Halep'ten Şam'da son verilen Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ni ve onun Yavuz'u işaret eden...

Osmanlı’da hangi padişah ordunun komutanı olmamıştır?

Osmanlı hükümdar ve şehzadesi; dindar olabilir, keyfine düşkün bir hayat sürebilir, ama hepsinin ortak özelliği, ''İslam'ın kılıcı'' vasfını kullanmak...

1096 yılında Haçlılar Kudüs’e girip 40.000 Müslümanı nasıl öldürdü?

1096 yılında Haçlıların Kudüs'e girerek 40.000 Müslümanı kılıçtan geçirdikten sonra Gödofroi dö Buygom'un Papa 2. Urban'a yazdığı mektupta: ''Kudüs'te bulunan...

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh'a şöyle sorar: ''Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?'' Hz Nuh şöyle der: ''İki kapılı...

Kendisini kovalayan kimse de olmadığı halde, kaçmasının sebebini anlayamadığı için, ona yaklaşan adam, sormuş: – Ya Rasulallah, seni kovalayan kimse göremiyorum. Neden ve...

Kendisini kovalayan kimse de olmadığı halde, kaçmasının sebebini anlayamadığı için, ona yaklaşan adam, sormuş: - Ya Rasulallah, seni kovalayan kimse...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x