Hz Muhammed (sav) – Deccal ile ilgili olarak hiç bir peygamberin kendi kavmine anlatmadığı bir hususu size anlatayım mı? | Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Deccal ile ilgili olarak hiç...

Hz Muhammed (sav) – Deccal ile ilgili olarak hiç bir peygamberin kendi kavmine anlatmadığı bir hususu size anlatayım mı?

-

İşte peygamberlerin tümünün durumu böyledir. O zamanda meydana çıkması beklenmediği halde Hz Nuh, kendilerini esirgemesinden, şefkat ve merhametinden dolayı kavmini  (İslam toplumuna karşı çıkacak Deccal’e karşı uyarmıştır.

Nitekim Buhari dedi ki:

”Resulullah, (bir gün) insanlar arasında oturmaktayken ayağa kalktı. Yüce Allah’ı layık olduğu biçimde övdü. Sonra Deccal’i anlattı ve:

-‘Doğrusu ben, sizi, Deccal’e karşı uyarıyorum. Ona karşı kavmini uyarmamış hiç bir peygamber yoktur. Nuh da kavmini; Deccal’e karşı uyarmıştır. Ama ben, hiçbir peygamberin kavmine  söylemediği bir sözü size söylüyorum:  Biliniz ki Deccal’in bir gözü şaşıdır. Oysaki Allah şaşı değildir!” buyurdu.

”Deccal ile ilgili olarak hiç bir peygamberin kendi kavmine anlatmadığı bir hususu size anlatayım mı? Doğrusu o, şaşıdır. Onunla beraber Cennet ve Cehennemin misali gelecektir.

Üzerinde Cennet diye yazılı olan, ateşin ta kendisidir. Nuh’un kendi kavmini uyarışı  gibi ben de sizi (bu hususta) uyarıyorum.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

x