Dtarihi Hz Ömer halife iken, Nu'man'ı başkumandan tayin edip bir ordu ile İran'ın fethi için göndermişti. Nihavend ve Hemedan'ı fethettikleri zaman, Hz Muğire'nin elinde esir olan bir Mecusi Acem, cebinden bir kutu çıkararak: - Dtarihi

Hz Ömer halife iken, Nu’man’ı başkumandan tayin edip bir ordu ile İran’ın fethi için göndermişti. Nihavend ve Hemedan’ı fethettikleri zaman, Hz Muğire’nin elinde esir olan bir Mecusi Acem, cebinden bir kutu çıkararak:

Paylaş

Loading

Hz Ömer halife iken, Nu’man’ı başkumandan tayin edip bir ordu ile İran’ın fethi için göndermişti. Nihavend ve Hemedan’ı fethettikleri zaman, Hz Muğire’nin elinde esir olan bir Mecusi Acem, cebinden bir kutu çıkararak:

 
 

-Babam bana bu hokkayı verdiğinde, ”Padişah olduğun zaman bu hokkayı aç”, diye vasiyet etmişti. Ben bundan sonra padişah olacak değilim, dedi ve kutuyu Hz Muğire’ye teslim etti. Muğire bütün asker arasında, kutuyu açtı. İçinden kıymetli cevherler olduğunu gördüler. Kutuyu, başka bir kutuya koyup üzerini mühürledikten sonra Hz Ömer’e gönderdiler. Hz Ömer de kendisine gönderilen kutuyu ashab-ı kiramın huzurunda açtı. İçindeki kıymetli cevherleri görünce, kutuyu getiren kimseye:

-Bu gazilerin hakkıdır. Bunu satıp parasını gazilere taksim etsinler, diyerek kendisine verilen içi kıymetli eşya dolu olan kutuyu kabul buyurmadı. Bunun üzerine kutu satıldı. Otuz bin gaziye, her birine on bin akça düşmek üzere taksim ettiler. Daha önce mağlup edilen askerlerden alınan ganimetten beşte biri Beytü’l Mal’a ayrıldıktan sonra herbir gaziye altın ve gümüşün dışında alınan ganimetten altmış bin akça düşmüştü. Hz Ömer alınan ganimetlerden bir kuruşluk malı kendisi için almazdı. Hepsini fakirlere ve gazilere dağıtırdı.

 
 

Dört Büyük Halifeden Menkıbeler- Şemsüddin Ahmed Sivasi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x