Hz Ömer Kadisiye savaşında İran'ı fethetmek için büyük bir ordu toplamıştı... İran Hükümdarı Kisra nereye kaçtı? - Dtarihi
İslam tarihiHz Ömer Kadisiye savaşında İran'ı fethetmek için büyük bir...

Hz Ömer Kadisiye savaşında İran’ı fethetmek için büyük bir ordu toplamıştı… İran Hükümdarı Kisra nereye kaçtı?

-

Peygamberimiz’in sağlığında Arap yarımadası Müslümanların hakimiyetine girmiş ve insanlar bölük bölük İslam’a girmişlerdi. Peygamberimiz İslam’ın yayılmasını engellemek isteyen Bizans İmparatorluğuna karşı askeri seferler düzenlemişti.

Hz Ebubekir de Bizans hakimiyetindeki topraklara askeri akınlar yapmış, aynı zamanda dönemin despot devletlerinden olan İran İmparatorluğuna karşı akınlar düzenlemişti. Hz Ömer de bu siyaseti devam ettirdi. Suriye’nin fethinin tamamlanması için gayret gösterirken, öte yandan İran cephesinde netice almak için ordular gönderiyordu.

İran ordusu Kadisiye Savaşı ile yenilgiye uğratıldı. Hükümdar Kisra, saraylarını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçtı. Yapılan seferlerle İran’ın bazı bölgeleri savaş ile, bazı bölgeleri de barışçıl yöntemlerle İslam’ın hakimiyetine sokuldu. Bunun yanında Azerbaycan ele geçirildi. Ayrıca Ermenistan da feth edildi.

Dünya Tarihini Değiştiren Büyük Şahsiyetler

Son İçerikler

Resulullah (sav), (torunları) Hz Hasan ile Hz Hüseyin’in üzerinde koruyucu dualar okur ve  -‘Atanız (İbrahim) de, bu okuyacağım duaları, (iki oğlu) İsmail ve...

Resulullah (sav), (torunları) Hz Hasan ile Hz Hüseyin'in üzerinde koruyucu dualar okur ve -'Atanız (İbrahim) de, bu okuyacağım duaları, (iki...

Abaza Mehmed Paşa yakaladığı yeniçerileri neden öldürüyordu ve onlara nasıl işkence ediyordu?

Sultan Osman'ın kapıkulu askerleri tarafından katledilmesinin, taşradaki isyan hareketlerinin artmasında etkili olduğu kesindir. Bunlardan Erzurum Beylerbeyi Abaza Paşa daha...

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn hapishanesinde gerçekleşti. Vücuda elektrik akımı verilerek öldürme veya diğer anlamıyla elektrikli...

Siyah köle Belh’in yüzü suyu hürmetine Hz Musa Allah’tan yağmur istedi. Onun kıssasında varid olmuştur ki, Cenab-ı Hak, Hz Musa’ya:

Şahıs ne zaman Allah'ın gayrisiyle ünsiyet peyda ederse, Allah'ın gayrisiyle peyda ettiği ünsiyet nisbetinde Allah sevgisinden kaybeder, Allah muhabbetinin...

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen,...

Sultan Kılıçarslan nasıl şehid edildi?

Sultan Kılıçarslan, ordusunun mağlup olduğuna kesin olarak kanaat getirdikten sonra en azından canını kurtarabilmek amacıyla bineğini Habur Nehri'ne sürdü....

Mutlaka Okumalısınız

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan...

Hz Muhammed (sav) – Allah’ın sevdiği kul nasıl anlaşılır?

Alllah bir kulunu sevdi mi yakarışını duymak için onu...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x