Dtarihi Hz Ömer'in büyük kerameti - Mısır halkı Amr bin As'ın huzuruna çıkarak: -Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe nehir taşmaz, suyu çoğalmaz, suyu kesilir. Amr bin As: -Adeti nedir? dedi. Halk: - Dtarihi

Hz Ömer’in büyük kerameti – Mısır halkı Amr bin As’ın huzuruna çıkarak: -Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe nehir taşmaz, suyu çoğalmaz, suyu kesilir. Amr bin As: -Adeti nedir? dedi. Halk:

Paylaş

Loading

”Şevahiddü’n-Nübüvve” adındaki kitapta nakledilmiştir: Hz Ömer, Amr bin As’ı Mısır’ı fethetmek için gönderdi. Amr bin As, Mısır’ı fethedince, O’nu oraya vali tayin etti. Birkaç aydan sonra Mısır halkı Amr bin As’ın huzuruna çıkarak:

-Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe nehir taşmaz, suyu çoğalmaz, suyu kesilir.

Amr bin As:

-Adeti nedir? dedi. Halk:

-İçinde bulunduğumuz ayın on ikisinde gece bir kız çocuğu buluruz. Ana ve babasını para ve mal ile razı kılar, kıza güzel elbiseler giydirip süsleriz. Sonra Nil nehrine atarız, dediler.

Amr bin As Hz:

-Bu kötü bir harekettir. Dinimiz böyle kötü adetleri yasak kılmıştır.

Bu tarihten sonra aradan üç ay kadar bir zaman geçmişti. Nil nehrinin suyu fazlalaşmadı. Bunun için Mısır halkı başka bir yere göç etmeye karar verdi. Amr bin As Hz, bu durumu Hz Ömer’e bildirdi. Hz Ömer, Amr bin As’ın yazdığı mektuba şöyle cevap verdi:

-İyi etmişsin. Yaptığın iş çok doğrudur. Mektubumun içine bir kağıt parçası koydum. Onu Nil nehrine at.

Mektup Amr bin As’a ulaştığı zaman, mektubu açıp içindeki kağıda bakınca Hz Ömer’in kağıt üzerine, ”Ömer bin Hattab’dan Mısır Nil’ine. Bundan sonra, eğer sen kendi isteğinle akıyorsan akma. Eğer seni bir ve Kahhar olan Allah akıtıyorsa, seni akıtmasını O’ndan diliyoruz.” diye yazılmış olduğunu gördü. Amr bin As hemen o kağıdı Nil nehrine attı. Ertesi gün Nil nehrinin suyu onaltı arşın yükselerek akmaya başladı. O andan itibaren Mısır halkı bu kötü adetten kurtuldu.

Dört Büyük Halife – Şemsüddin Ahmed Sivasi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x