Hz Ömer Sariye ismindeki komutanını uzak bir yere harbe göndermişti. Sariye'nin ordusunu düşman arkadan vurmak üzereydi. Hz Ömer o sırada hutbe veriyordu. Keramet gösterip... - Dtarihi
İslam tarihiHz Ömer Sariye ismindeki komutanını uzak bir yere harbe...

Hz Ömer Sariye ismindeki komutanını uzak bir yere harbe göndermişti. Sariye’nin ordusunu düşman arkadan vurmak üzereydi. Hz Ömer o sırada hutbe veriyordu. Keramet gösterip…

-

Hz Ömer, halifeliği zamanında Sariye ismindeki zatın kumandasında, İslam askerini harbe göndermişti. Ordu, bir cuma günü harp halindeydi. Müslümanlar, bir dağın eteklerinde bulunuyorlardı. Bu sırada düşman askerleri dağın arkasından İslam ordusunu sarmak ve arkadan vurmak üzereyken, kumandan Sariye’nin kulağına Hz Ömer’in sesi geldi:

-Ya Sariye! Dağa, dağa

Bunu duyan Sariye, baktı ki düşman kendilerini arkadan vurmak üzere. Hemen tedbirini aldı ve sarılmaktan kurtuldular. Büyük bir tehlike önlenmişti.

Diğer taraftan, Medine’de bulunan müslümanlar da hayrette kalmışlardı. Çünkü, Hz Ömer bir cuma günü hutbe okurken, aniden:

-Ya Sariye! Dağa, dağa! diye bağırmış, sonra konuşmasına devam etmişti. Bunu saati saatine kaydeden Hz Ali ”Bunda mutlaka bir hikmet var. Ömer boşu boşuna böyle bir harekette bulunmaz” diye düşünüyordu. Sariye harpten dönünce ona sordu:

-Ya Sariye falan cuma günü öğle vakti, Ömer’in bir sesini duydun mu?

Sariye, o saatte Hz Ömer’in kendisini ikaz eden sesini duyup, ordunun arkasını dağa verdiğini ve mağlubiyetten kurtulduklarını anlattı. Mesele anlaşılmıştı. Hz Ömer’in kerameti sayesinde İslam ordusu mağlup olmaktan kurtulmuş bulunuyordu.

Dini Hikayeler

Mutlaka Okumalısınız

Lanet olasıca iblis, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:

Denilmiştir ki: ”Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik...

HZ ALİ SÖZLERİ

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanamadım. Yarına bırakma… Bakarsın,...