Dünya tarihi

Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa nasıl çalışıyordu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

İslam tarihi

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

Dini Hikayeler İslam tarihi

Cüneydi Bağdadi’nin talebesine musallat olan şeytan

Dini Hikayeler

Hasan Basri Hazretleri, hacda tavaf esnasında bir genç görür. Genç, sırtında bir zenbil olduğu halde tavaf etmektedir. Bu durum Allah’ın evine karşı saygısızlık gibi olacağından, onu ikaz etmek ister. Gence:

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Judas Sandalyesi (Yahudi Kızağı)

Timur tarihi

Emir Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yaparak önüne çıkan sure

Dini Hikayeler

Avcı ile serçe – Şa’bi şöyle bir hikaye anlatır: Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek ”Beni ne yapıcaksın?” diye sorar. Avcı ”Seni kesip yiyeceğim” cevabını verir. Bunun üzerine serçe

Sasani tarihi

Eski İran padişahlarından Feridun’un sarayın kemerinde yazan şiir

Osmanlı tarihi

Memluk Devleti bir elçi göndererek, Memluk Sultanın adının hutbelerde okunduğu memleketlerin kendilerine geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de gelen elçiye

Dini Hikayeler

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik

Dini Hikayeler

Bedevinin Halifeye Hediyesi

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennet ehlinin çoğunluğu kim olacak?

İslam tarihi

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a  dikerek bekler vaziyettedir. ”Ya Resulallah! Sur nedir?” diye sordum. Bana:

İslam tarihi

Bir peygamber Allah Teala’ya tam elli yıl boyunca ibadet etmişti. Allah Teala ona

İslam tarihi

Lokman Hekim’in uyguladığı 9 güzel davranış

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kimler helak olacak?

Dini Hikayeler

Her yaptığının hesabını vereceksin

x